Ruimte voor voetgangers

Toegankelijke poorten van de stad.png
PF Rik 2020 def.jpg
Door Rik van der Graaf op 14 oktober 2020 om 12:00

Ruimte voor voetgangers

In Utrecht kennen we een mobiliteitsbeleid waarin fiets en voetganger bovenaan staan en de meeste ruimte en voorrang krijgen. In 2015 is het actieplan voetgangers vastgesteld in de gemeenteraad. Dit actieplan loopt dit jaar af, het is echter nog maar de vraag of er een verlenging komt.

Lopen en fietsen zijn de meest ruimte-efficiënte vormen van mobiliteit en lopen en fietsen is gezond! Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat Nederlanders door hun gewoonte veel te fietsen gemiddeld een half jaar langer leven dan niet-fietsende wereldbevolking. Vanwege deze ambitie is Utrecht al jaren fietsstad nummer 1, maar de voetganger lijkt steeds meer een ondergeschoven kindje te worden terwijl die minstens net zo belangrijk is.

Een belangrijke ambitie uit het actieplan voetgangers is dat de binnenstad voor voetgangers beter bereikbaar wordt voor de wijken direct buiten de singel. In het kaartje zie je welke gebieden binnen 1,5 km (20 min lopen) van het Domplein liggen.

20min lopen Dom.png

Door in te zetten op toegankelijke brede looproutes wordt wandelen naar de stad een volwaardig alternatief voor de fiets. Recent is met succes de Voorstraat heringericht waardoor er meer ruimte is ontstaan voor voetgangers. Maar op de route Vaartsche Rijn - Ledig Erf en op de route Nachtegaalstraat - Nobelstraat hebben voetgangers alleen de beschikking over smalle, soms half verzakte stoepen en krijgen fietsers alle ruimte. Dit stimuleert niet om meer en meer te gaan wandelen richting onze mooie binnenstad. Wat de CU Utrecht betreft is het juist in deze coronatijd nu het moment om ook op deze routes meer ruimte te bieden voor de voetganger.

Deel dit bericht

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.