Gevolgen van Corona: druk op relaties, dus waarom geen hulp?

man-and-woman-sitting-on-sidewalk-226166.jpg
CU Utrecht-29.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 25 mei 2020 om 13:00

Gevolgen van Corona: druk op relaties, dus waarom geen hulp?

Veel mensen merken op dit moment meer en meer wat de coronacrisis doet in hun relatie en gezin. De ChristenUnie Utrecht stelt daarom vragen aan het college over het beschikbaar maken van laagdrempelige hulp bij mogelijke relatieproblemen.

Ook onderzoekers en psychologen geven aan aan dat de crisis binnen gezinnen en relaties, nu de crisis langer duurt, haar tol kan gaan eisen. De meeste relaties (en zeker ook bij samengestelde gezinnen) gedijen goed bij een bepaalde mate van afstand. Die is nu heel klein. Dit kan ervoor zorgen dan mensen depressief worden of zich terugtrekken, of juist hun frustratie afreageren. Dan ontstaat er onenigheid, met grotere kans op agressie.

We hebben in Utrecht een breed aanbod voor mensen die hulp nodig hebben. Voor opvoeden, schoolkeuze, wonen, (dreigende) armoede of werk. Daarbij proberen we er zo vroeg mogelijk bij te zijn. Maar over hulp bij problemen in relaties blijft het stil...

Daarom hebben we als fractie van de ChristenUnie, samen met D66 en GroenLinks, vragen gesteld aan het college. We vinden dat mensen met relatieproblemen, zeker nu in tijden van deze crisis, op laagdrempelige wijze deskundige hulp kunnen krijgen zodat eventuele schade, zeker voor kinderen, beperkt kan worden.

De vragen die we hebben gesteld vindt u hier.

Deel dit bericht

Labels: , ,

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder