Revolutie in slow motion

co2
CU Utrecht Jan Wijmenga
Door Jan Wijmenga op 3 april 2020 om 16:00

Revolutie in slow motion

In april en mei staan we stil bij het thema 'Energietransitie'. Het klinkt misschien saai voor sommigen, maar – als alle plannen doorgaan – zal er de komende jaren veel veranderen. De manier waarop we ons huis verwarmen, hoe we koken, de energiebron voor onze auto of de energiebron die we in ons bedrijf gebruiken.

Landelijk is afgesproken dat we in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen mogen produceren. In 2050 ligt de lat zelfs op 80-95% minder uitstoot in vergelijking met 1990. Dat zijn serieuze getallen waar ook de ChristenUnie mee heeft ingestemd. We zien om ons heen nu al een warmer wordend klimaat, en vrijwel alle wetenschappers wijzen naar ons gedrag als oorzaak. Dat geeft ons ook een verantwoordelijkheid om in actie te komen.

Maar hoe gaan we er komen? De komende weken kijken we of we zelf goed op weg zijn. Hoe staat het met de afspraken over energie die we in 2018 met onze coalitiepartners vastlegden? En hoe zit het met de acties die we als individu kunnen doen? Hebben we goede voorbeelden in de stad en bij onze leden? We denken er graag, met u en met andere partijen over na. Want deze revolutie, die mag best een tandje sneller gaan!

Deel dit bericht

Labels: ,

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder