Hoop

people-shaking-hands-in-latex-gloves-3959482.jpg
pp Jiska.jpg
Door Jiska Zwaal op 1 april 2020 om 16:30

Hoop

Een paar weken geleden had ik een appgesprek met een vriendin: “Het zou best eens kunnen dat deze crisis ervoor zorgt dat de kaarten in ons land er heel anders bijliggen, wanneer het stof weer is neergedaald.” Zonder aarzelen antwoordde zij: “Ik hoop het.”

De verschuivingen zijn inderdaad ongekend, blijkt al na korte tijd. De economie staat nagenoeg stil, we worden teruggeworpen op dat kleine leven. Het gaat nu niet over meer geld, meer aanzien, meer... ik. Iedereen zit in deze veranderende situatie.

Dat wil niet zeggen dat we geen zorgen hebben. Die zijn er wel, vooral over de mensen die het nu zwaar hebben. De kinderen en ouders in kwetsbare posities, ouderen die geen bezoek meer kunnen ontvangen, mensen die geen netwerk hebben of waar het vangnet wegvalt. Gelukkig is dit een gedeelde zorg en doet de gemeente met al die organisaties en de vele vrijwilligers die nu opstaan er alles aan om juist hen te bereiken en te helpen.

Samen met mijn vriendin, en hopelijk ook met u, bid en hoop ik dat dit alles, ook na de crisis, leidt tot meer gelijkheid, een blijvend oog voor elkaar en voor wat echt belangrijk is. Want dát zou pure winst zijn.

Deel dit bericht

Labels: , ,

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder