Steunmaatregelen voor de gemeente Utrecht

Coronamaatregelen.jpg
CU Utrecht-29.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 26 maart 2020 om 14:00

Steunmaatregelen voor de gemeente Utrecht

Het coronavirus raakt ons allemaal. Veel mensen werken thuis, studenten krijgen hun colleges online, ondernemers zien hun inkomsten teruglopen. Ook voor dak- en thuislozen en kwetsbare gezinnen komt deze crisis hard aan. Daarom treft het Utrechtse college steunmaatregelen. Lees hier een overzicht.

Een overzicht van enkele maatregelen:

  • Versoepeling regels uitkeringen en betaling belastingen
  • Extra noodopvang voor daklozen
  • Wanneer nodig zal de gemeente de voedselbanken helpen
  • Leenlaptops voor onderwijs voor kinderen en jongeren die deze thuis niet hebben
  • Veel aandacht voor jeugdbescherming kwetsbare gezinnen
  • Financiële steun culturele sector en zpp'ers

In deze raadsbrief kunt u meer lezen over deze maatregelen. Daarnaast zijn er ook steunmaatregelen voor ondernemers en werkgelegenheid. Ook vanuit inwoners van de stad zijn er verschillende initiatieven. Klik hier voor een overzicht.

Bij vragen of zorgen kunt u altijd contact met ons opnemen via christenunie@raad.utrecht.nl.

Lees hier de raadsbrief van 27 maart.

Deel dit bericht

Labels:

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder