Afbouw van de tippelzone?

Nachtclub op de Wallen.jpg
CU Utrecht-29.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 7 maart 2020 om 16:52

Afbouw van de tippelzone?

De ChristenUnie stelt deze week vragen over de afbouw van de tippelzone. Die sluit per 1 juli 2021. In het coalitieakkoord is afgesproken dat sekswerkers hierin worden begeleid. Is die begeleiding voldoende? En heeft deze het gewenste effect?

De tippelzone kent ongeveer 50 sekswerkers. Acht van hen worden momenteel door de gemeente begeleid bij het maken van andere toekomstplannen. Is het college het met ons eens dat dit erg weinig is? Er worden verschillende manieren ingezet om sekswerkers te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan taalles en themabijeenkomsten. Werken deze manieren afdoende volgens het college?

De doelgroep die in Utrecht woont en werkt aan De Baan wordt gekenmerkt door verslaving, schulden en psychiatrische problemen. Deze groep heeft het sekswerk nodig om de verslaving te bekostigen. Welke hulp en begeleiding krijgt deze groep om aan onderliggende problemen te werken?

Overweeghuis
In Groningen is met succes het Overweeghuis opgezet bij het sluiten van de tippelzone. Dat is een plek vrouwen de rust krijgen om te overwegen hoe zij hun leven willen vormgeven. De ChristenUnie ziet dat deze vorm van hulpverlening zeker effect heeft. Hoe kijkt het college aan tegen deze vorm van wonen en begeleiding? Zou het college de mogelijkheid voor een Overweeghuis in Utrecht willen onderzoeken?

Beantwoording van het college
Wethouder Eelco Eerenberg is het met de ChristenUnie eens dat het aantal van acht sekswerkers dat bezig is met toekomstplannen erg weinig is. Eerenberg verwacht dt dit aantal in de toekomst gaat groeien.Tegelijkertijd benadrukt de wethouder dat contact leggen met deze doelgroep erg moeilijk is. Sekswerkers met onderliggende problemen krijgen extra, individuele begeleiding. Een Overweeghuis in Utrecht vindt het college een goede suggestie. De wethouder gaat deze mogelijkheid verder onderzoeken.

Deel dit bericht

Labels: ,

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder