Vragen over opvang kinderen vluchtelingencrisis

Bootvluchtelingen
CU Utrecht-29.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 5 maart 2020 om 14:30

Vragen over opvang kinderen vluchtelingencrisis

De ChristenUnie, GroenLinks, D66, PvdA, S&S, PvdD, Denk, SP en Stadsbelang Utrecht stellen vandaag mondelinge vragen over de opvang van 'alleenstaande' vluchtelingenkinderen. Aanleiding: verschillende hulporganisaties roepen Nederlandse gemeenten op om een deel van die kinderen op te vangen.

Veel Utrechters maken zich zorgen over de vluchtelingencrisis. Op 4 maart was er nog een wake met ongeveer 300 Utrechters om stil te staan bij de noodsituatie. Vandaag deden verschillende hulporganisaties een oproep aan Nederlandse gemeenten om samen minstens 500 kinderen uit de vluchtelingencrisis op te vangen. De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, D66, PvdA, S&S, PvdD, Denk, SP en Stadsbelang Utrecht zijn hier voorstander van. Zij roepen het college op om in te gaan op de noodoproep van de hulporganisaties. Is het college bereid om uit te spreken dat Utrecht een deel van de 500 kinderen een veilige toekomst in een Utrecht te bieden? Welke andere mogelijkheden ziet het college om een bijdrage te leveren aan het doorbreken van de escalatie van de vluchtelingencrisis?

Antwoord van het college
Het college deelt de zorgen van de fracties over de benarde situatie in Griekenland. Wethouder Van Ooijen gaat de mogelijkheden in Utrecht uitwerken. Het college wil de opvang met meerdere (Europese) steden doen. Tegelijkertijd benadrukt de wethouder dat dit niet kan zonder het Rijk.

Deel dit bericht

Labels: ,

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder