Een erfenis die geld kost

kluismuren 3.jpg
CU Utrecht Jan Wijmenga
Door Jan Wijmenga op 10 februari 2020 om 15:30

Een erfenis die geld kost

Iedereen die de Dom beklimt ziet “het Ouwe grachie”. Herman Berkien zong er al over.  Één van de mooiste stukjes stad zijn de werven langs de Oude- en Nieuwegracht. Maar dit is een erfenis van onze voorouders die de stad miljoenen kost. Raadslid Jan Wijmenga ging op bezoek bij de kelders tussen Oudegracht en Choorstraat.

De kosten van de restauratie van de werfkelders en kademuren langs de Oude- en Nieuwegracht houden de gemeente al meer dan tien jaar bezig. Bij het bezoek aan de Choorstraat werd duidelijk dat ook de straatkelders met vergelijkbare problemen kampen: lekkages, verzakkingen en achterstallig onderhoud. Jan Wijmenga: “Heel bijzonder om dit Utrechtse erfgoed te mogen zien. Er ligt een heel labyrint aan kelders onder de stad! Het is duidelijk dat  de gemeente ook hier moet helpen, omdat de huiskelders doorlopen onder de openbare weg. Daar reden in de zestiende eeuw handkarren en paard-en-wagen, maar nu komen vrachtwagens en de gemeentelijke vuilnisauto eroverheen. Dat geeft verzakkingen waaraan de bewoners zelf weinig kunnen doen, maar die wel opgelost moeten worden.”

kluismuren 1.jpg

In het debat in de raadscommissie vond Wijmenga wethouder Kees Diepeveen aan zijn zijde. De gemeente gaat ook de straatkelders toevoegen aan het restauratieproject. In april 2020 zal de wethouder een plan van aanpak aan de gemeenteraad sturen, waarin staat wat er allemaal onderzocht gaat worden. In het voorjaar van 2021 zullen al die onderzoeken af zijn en wordt het restauratiewerk opnieuw gestart. Dan is ook duidelijk hoeveel geld dit gaat kosten.

Lees hier meer.

Deel dit bericht

Labels: ,

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder