Zorg over woon-zorg

Looprek
CU Utrecht Jan Wijmenga
Door Jan Wijmenga op 19 december 2019 om 11:00

Zorg over woon-zorg

Er zijn te weinig woon-zorgvoorzieningen in Utrecht voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. De ChristenUnie heeft hier vragen over gesteld aan het college.

Mensen met een ernstige meervoudige beperkingen hebben veel zorg nodig. Ouders of zorgprofessionals bieden die zorg vaak thuis aan. Voor mensen bij wie dat niet mogelijk is, zijn er in Utrecht en omgeving een beperkt aantal woon-zorgvoorzieningen. Een voorziening in Overvecht gaat inkrimpen. Daarnaast ontving de ChristenUnie kortgeleden informatie dat een langverwachte woon-zorgvoorziening in Leidsche Rijn niet wordt gebouwd voor mensen met een ernstige meervoudige beperking.

Raadslid Jan Wijmenga: “De gemeente betaalt deze zorg niet zelf, de zorgorganisaties worden door de Rijksoverheid betaald. Maar de gemeente kan de bouw van voldoende voorzieningen wel stimuleren, bijvoorbeeld door grond beschikbaar te stellen. Ik ben teleurgesteld dat de enige nieuwe woon-zorgvoorziening in Utrecht niet door lijkt te gaan. Dat kan ik niet rijmen met de groei van de stad en met de ruimte die we willen bieden, ook voor mensen met een beperking.”

De ChristenUnie heeft nu schriftelijke vragen gesteld aan het college. De fractie wil onder meer weten of er afspraken gemaakt kunnen worden met andere gemeenten en de Rijksoverheid om in de gemeente Utrecht voldoende plekken voor deze kwetsbare groep te realiseren.

Naar verwachting komt een reactie van burgemeester en wethouders in januari 2020.

Deel dit bericht

Labels: ,

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder