Bijdrage Programmabegroting 2020

Topbanner geld 944x390
pf rachel nov 22.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 15 november 2019 om 12:00

Bijdrage Programmabegroting 2020

Gisteren was het gemeenteraadsdebat over de Programmabegroting 2020. Verschillende partijen brachten moties, amendementen en tegenbegrotingen in. De ChristenUnie Utrecht stond stil bij kwetsbare groepen als dak- en thuislozen en sprak zich middels een motie uit tegen een handelsmissie naar China. Lees hieronder een greep uit de bijdrage aan het debat.

De mantel van Sint Maarten
Vorige week werd de mantel van Sint Maarten uitgereikt door wethouder Maarten – die ook wel eens in de rol van Sint Maarten heeft opgetreden – daar is beeld van! Ontvanger was Fred Smit, een voormalig dakloze die zich zonder financiële steun van de gemeente nu inzet voor andere daklozen. Een prachtvent. Hij heeft ook het initiatief genomen voor een herdenkingstegel voor de ellendige periode dat de expeditietunnel onder Hoog Catharijne de laatste Toevlucht was van daklozen. Het was in 2016 al door hem toegezegd, maar we zijn blij dat wethouder Everhardt nog net voor zijn vertrek aangaf dat die herinnering aan de tunnel er nu echt gaat komen. Graag een reactie van de wethouder (die er nu over gaat) wanneer we de tegel kunnen onthullen. Voorzitter, we zijn als fractie blij met het plan voor huisvesting en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen, dat de gemeente Utrecht en de Utrechtse corporaties en zorginstellingen in de zomer hebben getekend. Vorig jaar tijdens de PGB vroegen we er al om, samen met S&S. Maar we hebben de laatste tijd gezien dat het aantal daklozen weer toeneemt in onze stad. Zoals wethouder van Ooijen al in Nieuwsuur zei: het is zeer ernstig in de crisisopvang, met lange wachtlijsten. De problemen zijn talrijk. Uitbreiding van de nachtopvang is geen duurzame oplossing. Kan de wethouder aangeven wat nu bijvoorbeeld het effect is van de kostendelersnorm ten aanzien van deze groep, en wat het college hieraan kan doen? Graag een reactie.  Wat we als CU-fractie in ieder geval wel weten is dat we lokaal meer woningen beschikbaar moeten maken voor deze doelgroep. We wensen het college heel veel wijsheid toe bij het vlottrekken van alle bouwplannen die we hebben.

Atletiekbaan Amaliapark
En dan de atletiekbaan aan het Amaliapark. Het college heeft onder tijdsdruk een pakket maatregelen samengesteld om de begroting sluitend te krijgen. We zien als fractie dat de atletiekbaan in het Amaliapark echter beter gebruikt kan worden. Veel dank, met name ook aan het CDA en aan de andere fracties, voor de vindingrijkheid en bereidheid om samen te zoeken naar een oplossing.

Motie: stop handelsmissie China
Naast de vele toezeggingen, die ik hier nu niet ga herhalen, wil ik nog een punt maken. En dat gaat over economie, over handelsmissies vanuit Utrecht naar China.

In het begrotingsvoorstel staat dat we als gemeente ‘al jaren een vriendschappelijke relatie onderhouden met één provincie in China, die Utrecht economisch en geografisch kansen biedt’. Voorzitter, uit het antwoord op onze vragen bleek dat er helemaal geen eerdere relatie met China was. Wel bij de provincie, maar niet bij de gemeente. Economisch hebben we geen banden. Welke geografische kansen we hier zouden zien is onze fractie een raadsel.

Als ChristenUnie vinden we de mensenrechtensituatie in China zorgelijk. Mensen zijn niet vrij hun geloof te belijden of hun mening te uiten. Talloze minderheden worden onderdrukt. En daarnaast is er grote zorg over economische spionage. Denk aan de discussie over Chinese technologie in onze communicatie-infrastructuur.

Wat ons betreft focussen we onze economische activiteiten op Europese of zo u wilt andere landen. Daarom een motie met als dictum:

Af te zien van het organiseren van of deelnemen aan een missie naar Guangdong en bij het economische beleid voor het delen van kennis en innovaties te zoeken naar partners in landen waar de mensenrechten wel worden gerespecteerd”

Update: de motie is door de raad aangenomen.

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.