Inzamelactie winterjassen voor dak- en thuislozen

Sint Maarten.png
Foto Tijmen Compagnie
Door Tijmen Compagnie op 4 november 2019 om 10:16

Inzamelactie winterjassen voor dak- en thuislozen

Dit jaar staat de Mantel van Sint Maarten in het teken van dak- en thuisloosheid. Veel dak- en thuislozen hebben geen (goede) warme jas voor de wintermaanden. De ChristenUnie organiseert met kerken in Utrecht een inzamelactie voor winterjassen. De actie start tijdens de viering in de Domkerk op 8 november, waarin de uitreiking van de Mantel van Sint Maarten plaatsvindt.

Nooit eerder waren er zoveel dak- en thuislozen in Utrecht. Juist dit jaar is het belangrijk om warme kleding – in het bijzonder jassen – in te zamelen. Onlangs stuurde wethouder Maarten van Ooijen (ChristenUnie) daarvoor al een brandbrief naar het kabinet. Het inzamelen van de winterjassen door de kerken gebeurt in de maand november. Tijdens de bijeenkomst van de Mantel van Sint Maarten op 8 november in de Domkerk kunnen al jassen worden ingeleverd. Na het weekend kunnen de jassen op verschillende locaties in de stad worden ingeleverd. Verschillende kerken laten op 10 november de oproep voor jassen in de ochtenddienst horen. Eind november worden de jassen via het Leger des Heils verspreid op locaties in de stad die opvang bieden; locaties van het Leger en van andere organisaties.

Ook deelnemen aan de Mantel van Sint Maarten? Registreer u via mantelvansintmaarten.nl

Deel dit bericht

Labels: ,

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder