Bestuur

De ChristenUnie Utrecht is een actieve kiesvereniging met meer dan 250 leden. Naast de fractie kent elke plaatselijke vereniging van de ChristenUnie een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, maar zet ook de grote lijnen van de partij uit in de gemeente Utrecht. Als bestuur dragen wij er zorg voor dat onze fractie in optimale omstandigheden kan werken. Tegelijk houdt het bestuur in het oog dat onze fractie datgene nastreeft wat er in het verkiezingsprogramma beloofd is. Wij zijn de spreekbuis van en naar de leden. Hiervoor zijn persoonlijke contacten en de door het bestuur georganiseerde algemene ledenvergaderingen een goed middel. Ook worden er geregeld activiteiten georganiseerd zoals debatavonden en borrels, deze worden aangekondigd op de website en via de (digitale) nieuwsbrief.

Lees hier het jaarverslag van 2015.

Voor vragen over de kiesvereniging en haar activiteiten kunt u altijd mailen naar: bestuur@utrecht.christenunie.nl. Op dit moment zijn we op zoek naar een bestuursvoorzitter; kijk hier voor de vacature. Reageer vóór 6 februari!

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:


Ard Bezemer
Penningmeester
penningmeester@utrecht.christenunie.nl

 

Mirte Looijenga
Secretaris
secretaris@utrecht.christenunie.nl 

 

Herman Smits
Interim voorzitter; Politiek secretaris
politieksecretaris@utrecht.christenunie.nl

 

Maaike Niemeijer-Schaap
Algemeen bestuurslid
maaike.niemeijer@utrecht.christenunie.nl


Anneloes Voorberg 
Algemeen bestuurslid
anneloesvoorberg@utrecht.christenunie.nl