Ruimte voor levensbeschouwing

NieuweKerkWilhelminapark.webp
Lenno van Straalen feb 24.jpg
Door Lenno van Straalen op 20 juni 2024 om 16:00

Ruimte voor levensbeschouwing

Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat er voldoende ruimte voor kerken is en blijft in Utrecht. Daarom hebben we in het coalitieakkoord afgesproken dat groei van de stad met kwaliteit en in balans moet zijn en dat daarbij ook ruimte voor levensbeschouwing hoort. Dit gaat helaas nog niet altijd goed.

Kerken en andere religieuze instellingen zijn niet alleen een plek voor rust en bezinning, maar zorgen ook voor maatschappelijk rendement, gaan eenzaamheid tegen en zorgen voor verbinding tussen verschillende groepen en bewoners. Ze leveren een cruciale bijdrage aan het welzijn in de stad.

Toch zien we dat het college hier nu lang niet altijd ruimte voor maakt. De vierkante meters 'maatschappelijk' die worden meegenomen in nieuwe plannen, zijn lang niet altijd geschikt voor kerken of andere religieuze instellingen. We hebben in Utrecht wel een norm voor bijvoorbeeld bibliotheken en sporthallen, maar niet voor kerken of moskeeën. Dat terwijl we met name in de grote steden zien dat groeiende (migranten)kerken moeite hebben om geschikte ruimte te vinden.

Daarom hebben we samen met het CDA schriftelijke vragen gesteld aan het college om ook voor kerken een norm vast te leggen. Ook hebben we gevraagd welke mogelijkheden het college ziet om kerken te ondersteunen in hun zoektocht naar huisvesting. Dit kan bijvoorbeeld door beschikbare ruimten in beeld te brengen en met elkaar in gesprek te gaan.

Onlangs bespraken we in de raad de nieuwe plannen voor de Merwedekanaalzone. Dit moet een nieuwe stadswijk worden waar Utrechters kunnen wonen, werken en verblijven. Ook hier hebben we nadrukkelijk aandacht gevraagd voor ruimte voor kerken. Door een aangenomen motie van de ChristenUnie wordt bij deze plannen nu ook nadrukkelijk ruimte gereserveerd voor religieuze instellingen. Dat is een mooi begin en goed voorbeeld voor hoe we als stad groeien met kwaliteit en in balans. 

Labels:

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.