Meer plekken voor gemengd wonen

huizen hotel monopoly huis
Lenno pf 2024.jpg
Door Lenno van Straalen op 8 februari 2024 om 09:00

Meer plekken voor gemengd wonen

De ChristenUnie vindt dat gemengde woonprojecten een belangrijke bijdrage leveren in het tegengaan van de woningnood. Daarom stellen we schriftelijke vragen aan het college om op tijd opzoek te gaan naar nieuwe plekken voor gemengde woonprojecten.

Gemengd wonen is een woonvorm waar mensen met verschillende achtergronden in een wooncomplex samenwonen. Hierbij wordt gestimuleerd dat de bewoners naar elkaar omkijken, elkaar ondersteunen en samenwerken aan een prettige, schone, veilige en actieve woonomgeving. Het komt tegemoet aan de dringende behoefte aan woningen voor vaak jonge woningzoekenden, maar ook aan de behoefte aan woningen voor mensen met een daklozenachtergrond of statushouders. 

Een voorbeeld van zo’n gemengd woonproject is Place2BU. Dit zijn bijna 500 woningen die tijdelijk in Leidsche Rijn staan. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat deze plekken voor gemengd wonen beschikbaar blijven. Vijfhonderd woningen op één locatie blijkt echter teveel om een succesvolle woongemeenschap te vormen. Daarom stellen we vragen aan het college over of er al nieuwe locaties gevonden zijn en anders om ruim op tijd verschillende kleinschalige locaties beschikbaar te stellen voor deze woningen.

Ondertussen is de afgelopen jaren het aantal jongeren dat dak- of thuisloos is, of dreigt te worden, gegroeid. Daarom is het belangrijk dat we niet alleen de huidige plekken behouden, maar ook kijken of we meer van dit soort woningen kunnen realiseren. Bij de plannen voor Papendorp is rekening gehouden met een plek voor zo’n gemengd woonconcept. We vragen het college daarom ook wanneer begonnen kan worden met de ontwikkeling van woningen op die locatie. Hopelijk kunnen we ook daar snel aan de slag om de nodige woningen te realiseren.

Lees de schriftelijke vragen hier.

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.