Woningen voor kwetsbare Utrechters

bouwen flat steigers.jpg
Lenno van Straalen feb 24.jpg
Door Lenno van Straalen op 16 november 2023 om 19:30

Woningen voor kwetsbare Utrechters

De woningcrisis in onze stad is groot en raakt iedereen die op zoek is naar een betaalbare woning. Een aantal organisaties die nu de meest kwetsbare Utrechters opvangen, benadrukten afgelopen dinsdag bij een informatiebijeenkomst nog maar eens de urgentie.

Mensen die kunnen uitstromen uit de opvang moeten soms een jaar lang wachten op een woning. Een jaar lang staat hun leven stil, met grote persoonlijke gevolgen. Zij gaven dan ook mee: de tijd van luxe is voorbij en de gemeente zal pijnlijke keuzes moeten maken om meer woningen voor deze mensen te realiseren.

Commissiedebat
Vandaag bespraken we in een commissievergadering de eisen die we als gemeente zelf stellen aan woningbouw. Want nu pijnlijke keuzes nodig zijn, moeten we een zorgvuldige afweging maken. De ChristenUnie steunt de gehanteerde Utrechtse aanpak om projectgericht te kijken naar maatregelen die kunnen helpen om een specifiek woningbouwproject vlot te trekken. Zo kan er steeds maatwerk worden geboden en gezocht worden naar de beste manier om snel goede woningen toe te voegen.

Daarbij mag er wat de ChristenUnie betreft best iets kritischer worden gekeken naar de eisen die de gemeente stelt over het aantal parkeerplekken en de grootte van woning. In het hogere segment worden nu soms nog echt grote huizen gebouwd. Als we kleiner gaan bouwen, kunnen we meer woningen toevoegen en blijven er wellicht zelfs meer woningen over voor het midden en kleine segment. En dat zijn juist de woningen die het hardst nodig zijn, zeker voor de meest kwetsbare Utrechters.

Pijnlijke keuzes zullen dus nodig zijn als we snel woningen willen bijbouwen. We blijven daarin steeds een zorgvuldige afweging maken, maar de urgentie is hoog, zeker voor de meest kwetsbare Utrechters. Daarom heeft de ChristenUnie samen met een aantal andere partijen een debat aangevraagd om het specifiek te hebben over de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Dit debat vindt komende donderdag 23 november plaats op het Stadhuis.

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.