Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2023

Header Voorjaarsnota 2023
Rik van der Graaf feb 24.jpg
Door Rik van der Graaf op 8 juni 2023 om 12:00

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2023

Vandaag zijn de algemene beschouwingen van de Voorjaarsnota 2023. Hierin bespreken we de keuzes die de gemeente maakt voor de begroting. Lees hier de bijdrage van de ChristenUnie aan het debat.

Voorzitter, het zijn onzekere tijden. En dat heeft impact op onze financiën. Dit vraagt om een krachtig bestuur wat keuzes durft te maken en koers houdt vanuit een dienende en luisterende houding. Een bekend citaat uit de bijbel zegt dit: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. 

En voorzitter volgens mij zit hier een hele belangrijke boodschap in voor ons als raad, haast je om op plekken in de stad je oor te luister te leggen. Op een raad in de wijk waar mensen zorgen delen over hoe worden wij als buurt weer de gemeenschap waar zoveel mensen naar verlangen. Op een RIB waar we luisteren naar experts over hoe je het best om kan gaan met de ingewikkelde problematiek rondom het Lucasbolwerk. Luisteren in een burgerberaad over waar we in de stad goed aan doen als het gaat om de jaarwisseling volgend jaar. En het is o zo belangrijk om dan niet als raad alweer ons oordeel klaar te hebben maar eerst een stap terug te doen en te luisteren.  

Voorzitter, de ChristenUnie gelooft dat we ook op deze manier samen met de stad de financiële uitdagingen kunnen opvangen. Laten we luisteren naar mensen in het veld die verstand van zaken hebben, de uitdagingen voorleggen en van hen horen waar de winst te behalen valt. En dan is luisteren zeker niet hetzelfde als exact doen wat de ander zegt maar wel horen wat er gezegd wordt en hier de aandacht voor te hebben en de tijd voor te nemen.  

Op twee dossier zou ik hier specifiek aandacht voor willen vragen:  

Allereerst op het sociaal domein en jeugdzorg. De ChristenUnie vindt het hier belangrijk dat we samen met de stad op zoek gaan naar het onderliggende probleem en dit erkennen. Want als we daaraan gaan werken, dus minder prestatiedruk bij de jeugd, meer werken aan gemeenschappen, weer leren dat af en toe niets doen goed voor een mens is en dat het leven niet altijd leuk is, en dat dat oké is, dat we onze jeugd weer leren om weerbaar te zijn, in plaats van dat we de wegen voor ze glad poetsen, dat we onszelf en onze inwoners weer leren dat het niet altijd om jou draait, maar dat we 't samen moeten doen, dat we weer weten wie onze buren en straatgenoten zijn en wat daar speelt... Dan valt daar echt een wereld te winnen. 

Dan over klimaat, nu bezuinigen op klimaat betekent later spijt want er is hier immers geen tijd te verliezen dus het is belangrijk om echt goed te kijken naar hoe we zoveel mogelijk wel door kunnen laten gaan. En laten we dan ook luisteren naar experts welke zaken zijn op de lange termijn het meest effectief. Een voorbeeld kan zijn: Dat we zaailingen zoveel mogelijk laten staan, dan is het misschien minder erg dat er tijdelijk minder bomen geplant worden. Het is maar een voorbeeld van hoe je effectief met geringe middelen kunnen omgaan. De stad is bereid om hierin mee te denken!  

Voorzitter, tot slot laten we dan dus traag zijn in het trekken van conclusies, traag zijn in het vormen van een oordeel over een ander maar vooral een luisterende houding aan te nemen. Want we hebben elkaar keihard nodig in deze tijd. De ChristenUnie hoopt op deze manier samen met u allen de commissiebehandeling in te gaan en tot de keuzes te komen die op dit moment nodig zijn voor deze stad. Want traag zijn om te spreken betekent niet dat we traag moeten zijn in het maken van keuzes. Keuzes zijn nodig om kwetsbare groepen ook weer het perspectief te bieden wat ze zo hard nodig hebben.  

Dank u wel voorzitter. 

Labels: , ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.