Vergunningen voor standplaatshouders

marktkraam fruit geven
Tijmen Compagnie feb 24.jpg
Door Tijmen Compagnie op 24 maart 2023 om 17:00

Vergunningen voor standplaatshouders

Veel mensen met een marktkraam of kar verkeren momenteel in onzekerheid. Volgend jaar treedt een nieuw vergunningsstelsel in werking. Dit heeft te maken met Europese wetgeving. De vergunningen voor standplaatsen worden niet meer zomaar verlengd. Naast zorgen voor huidige ondernemers, biedt dit ook kansen voor nieuwkomers. De communicatie en participatie in dit dossier lieten helaas te wensen over. Lees hier de inbreng van commissielid Tijmen Compagnie tijdens het debat hierover.

Zorgen
Ik wil graag beginnen met het uitspreken van erkenning van alle zorgen die er leven. Als je al jaren met je kar of kraam op dezelfde plek staat en je een band hebt opgebouwd met de buurt, dan is het pijnlijk om te vernemen dat het onzeker is of je deze activiteiten daar kunt voortzetten. Voor de ChristenUnie zijn standplaatshouders van enorme waarde voor de samenleving. Vaak is er binding met de klant, een gezellige sfeer, producten uit eigen land en zijn producten verser dan in de supermarkt. 

Selectiesysteem
Het college stelt een lotingsysteem voor. Het is belangrijk om te vermelden dat de ChristenUnie de voorkeur geeft aan een selectiesysteem. Voldoen aan de criteria? Daar kun je als ondernemer wat aan doen. Maar loting overkomt je. En dat is hier niet uit te leggen. Daarom kiezen we voor selectie via een commissie en criteria met een puntensysteem. Criteria zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: een aanvulling op het huidige aanbod, grootte van het bedrijf of duurzaam geproduceerde producten. Mocht er daarna sprake zijn van een gelijk aantal punten, dan kan een loting volgen onder de gegadigden. We willen de wethouder vragen te reageren op dit systeem.

Communicatie
En hoewel al vanaf 2013 bekend werd dat de regels zouden kunnen veranderen en de toekomst onzeker was, had de communicatie en participatie volgens de ChristenUnie beter gekund. Standplaatshouders geven duidelijk aan niet tijdig te hebben begrepen dat er een nieuw systeem voor vergunningverlening in werking zou treden en welke effecten dit zou hebben. Ook had de gemeente de ondernemers bij hun afwegingen in dit dossier in de tussentijd kunnen betrekken, bij hen input kunnen ophalen. Dat is wat ons betreft een gemiste kans. 

Nieuwkomers
Er is echter ook iets voor de richtlijnen voor verdeling van ruimte in onze stad te zeggen en dat wil ik vandaag ook niet ongenoemd laten. Op deze manier krijgen nieuwe ondernemers namelijk een kans en hebben standhouders de mogelijkheid tot één van de schaarse plekken op een andere locatie. Dat brengt mij bij de vraag: in hoeverre is er eigenlijk sprake van schaarste? Ons is ter ore gekomen dat er zo'n 20 nieuwe geïnteresseerden zijn. Als er evenveel vraag is als aanbod hoef je ook niet na te denken over selectie of loting. Er komen 10 nieuwe standplaatsen op gemeentelijke grond binnen twee jaar. Dat is een goede zaak, gezien de groei van de stad en de vraag naar standplaatsen. In hoeverre is dit uit te breiden naar 20 plekken? En mocht dat niet kunnen, wat zijn daarin dan momenteel de beperkingen? 

Tot slot
We willen als ChristenUnie vandaag graag kijken naar wat er wél mogelijk is en hebben om dat goed af te wegen nog een laatste vraag. Er is gekozen voor een vergunningsduur van 10 jaar, op basis van onderzoek en de huidige praktijk. Onderzoeksbureau SEO stelt een maximum van 12 jaar. Allicht biedt dit de standplaatshouders meer vastigheid en zekerheid. Waarom heeft het college niet gekozen voor deze 12 jaar? 

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.