Actieagenda Erfgoed

pexels-pixabay-290088.jpg
Rik van der Graaf feb 24.jpg
Door Rik van der Graaf op 16 maart 2023 om 16:15

Actieagenda Erfgoed

Vandaag bespraken we de Actieagenda Erfgoed 2023-2024. Een aantal partijen, waaronder de ChristenUnie, vinden de agenda niet ambitieus genoeg en wilden het hebben over de mogelijkheden om de agenda aan te scherpen. Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Rik van der Graaf.

Religieus erfgoed
In Utrecht kennen we honderden religieuze gemeenschappen die een belangrijke rol spelen in wijken en buurten. Op deze plekken wordt taalles gegeven, zijn weggeefwinkels en is er ruimte voor een gesprek aan tafel. Maar nog vaak genoeg schuurt het als het gaat om het vinden van permanente locaties voor deze gemeenschappen. Ze zitten vaak in tijdelijke huisvesting terwijl er veel kerken in de stad zijn die hier juist gebruikt voor zouden kunnen worden. Is de wethouder bereid dit punt specifiek mee te nemen in het actualiseren van de visie?

Verduurzamen
Dit breng ons ook naar het verduurzamen van het erfgoed. Veel eigenaren willen maar al te graag hun erfgoed wat vaak een monumentale status heeft verduurzamen maar lopen tegen veel eisen en drempels aan.
Deels te begrijpen omdat je zorgvuldig met erfgoed om wilt gaan tegelijk is het voor veel mensen en organisaties door hoge energierekeningen soms simpelweg niet meer te betalen. Er worden een aantal goede stappen gezet, een korte aanvulling daarop: Is de wethouder bereid om te kijken of het werken met een duidelijk aanspreekpunt waarvandaan ook gewoon hulp kan komen bij verduurzamingen van evenementen kan werken? 
 

Samen strijden tegen verwaarloosd erfgoed 
Dan zien we nog vaak dat er veel erfgoed ook verwaarloosd is in onze stad, en dat is zonde. Soms omdat de eigenaren het simpelweg niet kunnen betalen of omdat de eigendomssituatie niet altijd duidelijk is. Daarin hebben wij als gemeente ook een taak dit erfgoed te onderhouden voor volgende generaties. Mochten inwoners van de stad dit signaleren, kunnen ze dan ergens duidelijk met hun signalen terecht? En op welke manier wordt daar dan opvolging aan gegeven?

Lees hier de Actieagenda Erfgoed.

Labels:

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.