Betaald parkeren in heel Utrecht

csm_bord-betaald-parkeren-ravellaan_4376bd37e0.jpg
Rik van der Graaf feb 24.jpg
Door Rik van der Graaf op 24 februari 2023 om 12:00

Betaald parkeren in heel Utrecht

Betaald parkeren leeft in de stad, en dat is logisch. Het gaat over de verdeling van de schaarse openbare ruimte en dat gaat ons allemaal aan. Wat de ChristenUnie betreft kan het reguleren van parkeren veel winst opleveren. Maar dan moet er wel aandacht zijn voor goede communicatie, invloed van bewoners en bereikbaarheid op andere manieren.

De openbare ruimte in Utrecht is schaars en het is een keuze hoe we deze ruimte invullen. Op dit moment gaat de helft van de openbare ruimte op aan geparkeerde en rijdende auto's. De ChristenUnie ziet veel liever dat we deze schaarse ruimte gebruiken om elkaar te ontmoeten, kinderen te laten spelen, te sporten en te verblijven.

Allereerst ons punt over de communicatie. In gesprek met bewoners en in de participatie moeten we veel beter laten zien wat het reguleren van parkeren aan ruimte kan opleveren. We willen de wethouder dn ook vragen in hoeverre er duidelijkheid gegeven kan worden over de planning van het invoeren van betaald parkeren. Er gaan hierover verschillende verhalen rond en dat komt het vertrouwen in de besluitvorming en de redenen hierachter niet ten goede.

De ChristenUnie zou graag zien dat inwoners deze winst aan ruimte ook in hun eigen straat kunnen terugzien. We vragen de wethouder dan ook om te onderzoeken of het mogelijk is dat bewoners van gebieden waar betaald parkeren straks wordt ingevoerd, ook mee kunnen denken over hoe de vrijgekomen ruimte wordt heringericht.

Dan zouden wij op het moment dat betaald parkeren wordt ingevoerd ook graag zien dat er een soort bereikbaarheidstoets wordt uitgevoerd. Daarmee bedoelen we dat alternatieven ook voor handen moeten zijn op het moment dat betaald parkeren wordt ingevoerd. We moeten bereid zijn in de bereikbaarheid op andere fronten te investeren. Denk bijvoorbeeld aan de fiets, deelmobiliteit of het openbaar vervoer.

Labels:

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.