Bespreking coalitieakkoord en nieuwe wethouders

akkoord titel.jpg
Rik van der Graaf feb 24.jpg
Door Rik van der Graaf op 10 juni 2022 om 15:00

Bespreking coalitieakkoord en nieuwe wethouders

Gisteren bespraken we het nieuwe coalitieakkoord in de raad en werden de wethouders officieel beëdigd. Als ChristenUnie geloven we dat we met elkaar onze verantwoordelijkheid moeten nemen in deze stad. Daarom zijn we blij met het akkoord dat er nu ligt.

We hebben samen de verantwoordelijkheid een gezonde aarde door te geven aan de generaties na ons. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat nu nog eens extra voel nu ik zelf in september vader mag worden. Het is nú nodig om de daad bij het woord te voegen. We dragen zorg voor de plek waar we leven, wonen en bewegen en daarom zijn duurzamere keuzes nodig. Daarom ben ik blij dat dit een van de belangrijkste speerpunten is in dit coalitieakkoord, we maken geld en middelen vrij om te doen wat we moeten doen om de klimaatcrisis te lijf te gaan. We nemen lokaal en dichtbij onze verantwoordelijkheid!


Daarnaast gaan we voor een samenleving die voor elkaar zorgt en waar je wie je ook bent welkom mag zijn, En een overheid die er is als bondgenoot voor wie iets extra’s nodig heeft. We willen als Utrechtse inwoners samenredzaam en weerbaar zijn. We focussen in dit akkoord extra op de kwetsbare Utrechter, dit doen we door middel van een bredere wijkaanpak, extra structurele middelen tegen armoede en het doorzetten van de schuldenaanpak. Maar dit doen we ook als het gaat om huisvesting, bijna alles in het leven begint immers met een dak boven je hoofd.  


Een goed leven is een leven in verbondenheid. In verbondenheid met elkaar, met de stad en haar inwoners en met de vele organisaties, kerken, sportclubs en andere gremia die deze stad samen maken. Daarin is het belangrijk dat we als gemeente en als raad eerlijk en oprecht zijn. Eerlijk over waar er geld voor is en waar dat er niet is. Eerlijk over keuzes die zijn gemaakt en welke keuzes nog voorliggen. Alleen op die manier kunnen we vanuit vertrouwen met elkaar dienstbaar zijn aan deze stad en daar kijken we naar uit! 


Deze tekst was tevens de inbreng van fractievoorzitter Rik van der Graaf tijdens de raadsvergadering van 9 juni.

Voorkant akkoord

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.