Update ontwikkeling raamprostitutie aan het Nieuwe Zandpad

Mensenhandel prostitutie.jpg
pf rachel nov 22.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 6 november 2021 om 17:00

Update ontwikkeling raamprostitutie aan het Nieuwe Zandpad

Bij de onderhandelingen van deze coalitieperiode is zeer uitvoerig en stevig gesproken over het dossier Prostitutie. U zult vast begrijpen dat dit pittig was (en is). Maar toch zijn we niet van tafel gelopen. We vonden en vinden nog steeds dat we door verantwoordelijkheid te nemen, hoe ingewikkeld ook, onze stem onderbouwd en sterk in dit dossier moesten laten horen.

Deze branche is dan wel legaal, maar de omstandigheden waarin deze vrouwen (en mannen) soms moeten werken blijken toch vaak erbarmelijk of soms zelfs levensgevaarlijk. We konden alleen instemmen met de ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad als het zo schoon, veilig en transparant mogelijk zou zijn, waarbij de gemeente stevig inzet op handhaving en goede hulpverlening, waaronder effectieve uitstapprogramma’s. Daarbij was het voor ons cruciaal dat de gemeente geen financiële garantstelling zou verlenen of op een andere manier een financiële bijdrage zou leveren. Dat staat namelijk haaks op de zeer belangrijke toezichthoudende taak van de gemeente.

De partij die zou willen gaan ontwikkelen blijkt niet te beschikken over de benodigde financiering en daarmee is ook deze tender mislukt. Als de gemeente de door de partij gewenste fikse financiële garantstelling zou geven, zou de gemeente het volledige ondernemersrisico dragen voor de exploitatie van de raamprostitutiezone. Ons uitgangspunt als CU-fractie is altijd geweest: toezichthouden moet de gemeente absoluut doen, maar het ontwikkelen en faciliteren van prostitutie is geen kerntaak van de gemeente, verre van!

Wat nu?
Het liefst zouden we per direct de stekker uit dit dossier trekken. Het heeft al lang geduurd en veel geld gekost. Toch zijn we niet naïef en weten we ook dat er sekswerk is en blijft in de stad. Op vergunde plekken (legaal) maar zeker ook op onvergunde plekken waarbij, via het internet, wordt bemiddeld. Het is daarom nodig om het sekswerkbeleid te herzien. Daar gaat een expertcommissie zich over buigen. Wij zullen als fractie vooral pleiten voor een uitgebalanceerde samenstelling van deze commissie. Denk bijvoorbeeld aan een stevige vertegenwoordiging vanuit de politie, OM en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.

De visies op prostitutie lopen in de samenleving zeer uiteen, zo ook in de Utrechtse gemeenteraad. Wij zullen ons als ChristenUnie volop blijven inzetten voor vrouwen in buitengewoon kwetsbare posities, strijden tegen elke vorm van handel en dwang en pleiten voor goede zorg en manieren om uit de branche te stappen. Als fractie weten we dat veel mensen juist op dit onderwerp met ons meeleven en ook meebidden. Die betrokkenheid doet ons erg goed. Wilt u meer over onze inzet weten? Stuur dan een mail naar Rachel Streefland: r.streefland@raad.utrecht.nl.

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.