Vaccinatie en opvang voor alle daklozen

Dakloze.jpg
Rik van der Graaf feb 24.jpg
Door Rik van der Graaf op 30 april 2021 om 17:00

Vaccinatie en opvang voor alle daklozen

Steeds meer Utrechters krijgen een oproep om gevaccineerd te worden tegen het coronavirus. Binnenkort start ook de vaccinatie van mensen die dak- of thuisloos zijn. Maar net op dit moment wordt de opvang voor ongedocumenteerde dakloze vluchtelingen afgebouwd. D66 en de ChristenUnie maken zich zorgen over de gevolgen voor de gezondheid van deze mensen en voor de bredere volksgezondheid.

D66 en de ChristenUnie vinden het onlogisch om de opvang voor deze mensen net nu af te bouwen op het moment dat vaccinatie aanstaande is: het aantal coronagevallen is nog steeds hoog, de opvang houdt mensen in beeld en zorgt dat ze op tijd gevaccineerd kunnen worden. Daarom stellen de partijen de volgende schriftelijke vragen aan de wethouder:

  • Deelt de wethouder de zorgen van D66 en de ChristenUnie ten aanzien van de gevolgen van de richtlijn en de afbouw van de opvang, juist op dit moment?
  • Is de wethouder het met D66 en de ChristenUnie eens dat het van belang is om hiervoor een oplossing te zoeken in samenhang met het Rijk en andere gemeenten, om te voorkomen dat mensen (juist in coronatijd) van stad naar stad gaan reizen op zoek naar opvang?
  • Is de wethouder bereid onze zorgen over te brengen aan de Minister en aan te dringen op een oplossing waarbij alle dak- en thuislozen worden opgevangen tot alle dak- en thuislozen worden opgevangen tot zij de kans hebben gehad zich te laten vaccineren?
  • Is de wethouder bereid deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden, aangezien de tijdelijke extra opvang al loopt en gezien het belang om mensen zo veel mogelijk in beeld te houden?

Labels: , ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.