Vacature: bestuursleden

man-and-woman-near-table-3184465.jpg
PF Tijmen 2020 def.jpg
Door Tijmen Compagnie op 14 juli 2020 om 16:00

Vacature: bestuursleden

Het bestuur van de ChristenUnie Utrecht zoekt per medio oktober 2020 een nieuwe penningmeester en een nieuwe politiek secretaris. Daarnaast zijn we ook op zoek naar een bestuurslid die als specifiek doel heeft de diversiteit te bevorderen.

ChristenUnie Utrecht
De ChristenUnie Utrecht is een actieve afdeling van ruim 390 leden. De dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling wordt geregeld door een jong en enthousiast bestuur. Momenteel bestaat het bestuur naast de politiek secretaris (die tevens functie van penningmeester heeft) uit nog vier leden (voorzitter, bestuurslid campagne, secretaris en een algemeen bestuurslid).

Naast de dagelijkse gang van zaken is het bestuur verantwoordelijk voor de grote lijnen van de partij in de gemeente Utrecht. Het bestuur draagt er zorg voor dat de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie in optimale omstandigheden kan werken, ondersteund door de vereniging en met een helder politiek profiel. Het bestuur is, samen met de fractie, de spreekbuis van en naar de leden. Naast een digitale nieuwsbrief gebruikt het bestuur hiervoor persoonlijke contacten, activiteiten en borrels. Bestuurslid zijn bij de ChristenUnie Utrecht kost gemiddeld genomen 2-4 uur in de week, al kan dit verschillen per periode, zoals rondom de verkiezingen.

Ambities bestuur
De voornaamste focus voor het bestuur ligt de komende periode op de verkiezingen en diversiteit in de partij. Als verkiezingen zowel de landelijke verkiezingen van maart 2021 en – vooral – de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. De voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen worden op dit moment opgestart, dus het is een mooi moment om te starten in het bestuur. Om de gemeenteraadsverkiezingen tot een succes te maken zijn alle handen nodig. Komende tijd werken we bijvoorbeeld aan een verkiezingsprogramma, aan het instellen van een selectiecommissie en een campagneteam. Het bestuur heeft de taak de verschillende activiteiten samen met de leden goed te laten verlopen en een enthousiasmerende voortrekkersrol te pakken. Als tweede werken we al langere tijd aan diversiteit van de partij, zowel van de stemmers, leden als mensen die de ChristenUnie zouden willen vertegenwoordigen.

Functieprofiel penningmeester
Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiën. Dit betekent dat je zorg draagt voor het financieel archief en dat jij gaat over de bepaling van de kosten van activiteiten. Aan het eind van het jaar stelt de penningmeester een jaaropgave op die wordt besproken op de jaarlijkse ALV. Omdat deze functie minder tijd in beslag neemt ondersteund de penningmeester andere functies waar nodig. Bij de penningmeester zoeken we volgende competenties:

  • Objectiviteit
  • Verantwoordelijkheidsgevoel
  • Heldere uitdrukkingsvaardigheid
  • plannen/organiseren van eigen werk
  • Detailgerichtheid

Functieprofiel politiek secretaris
Als politiek secretaris draag je extra  je verantwoordelijkheid voor de ´politieke zaken.´ Dit houdt in dat je nauw contact hebt met de fractie en de politieke ontwikkelingen volgt, bijvoorbeeld door aanwezigheid bij fractievergaderingen en het volgen van belangrijke dossiers. Binnen het bestuur trek je de verantwoordelijkheid voor het  verkiezingsprogramma en  de CUtalks, dit zijn inhoudelijke avonden  die CU Utrecht organiseert. We zoeken bij de politiek secretaris de volgende competenties:

  • Een goede politieke neus (affiniteit met politieke thema´s en inzicht in welke zaken gevoelig kunnen liggen)
  • Creativiteit
  • Sociaal/netwerken

Functieprofiel bestuurslid diversiteit
We zoeken als bestuur ook iemand die zich specifiek richt op  diversiteit in de partij. We willen graag een partij zijn voor iedereen  die zich thuis voelt bij ons gedachtegoed. We hebben regelmatig contact met internationale en migrantenkerken, maar we merken dat onze achterban kan groeien in diversiteit, zowel in stemmers, leden als mensen die de ChristenUnie politiek willen vertegenwoordigen, op verschillende aspecten van diversiteit. Als bestuurslid diversiteit werk je hier samen met de fractie aan, bijvoorbeeld door christenen uit migrantenkerken te betrekken bij de ChristenUnie. We zoeken naar iemand die hiervoor visie heeft en net als het bestuur, graag ziet dat de achterban van de ChristenUnie diverser wordt. Voor de functie van bestuurslid diversiteit vragen wij de volgende competenties:

  • Initiatiefrijk, heeft ideeën om diversiteit te bevorderen binnen de partij en deze ideeën verder op te pakken 
  • Contacten binnen internationale en/of migrantenkerken of interesse om deze gemeenten te leren kennen.

Procedure
Ben jij geïnteresseerd in een of meerdere van deze functies, dan nodigen wij jou graag uit op de koffie om nog eens door te praten. Je kunt ons bereiken op: bestuur.cu.utrecht@gmail.com.

Deel dit bericht

Labels: ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.