Gemeenteraad akkoord met kader voor duurzame energie

Windmolens.jpg
PF Annebeth 2020.jpg
Door Annebeth Roor op 10 juli 2020 om 19:30

Gemeenteraad akkoord met kader voor duurzame energie

De Utrechtse raad heeft in de vroege ochtend van 10 juli ingestemd met een plan voor zonne- en windenergie in de polder Rijnenburg. De ChristenUnie steunde dit plan, nu er voldoende eisen opgenomen zijn om mogelijke hinder te beperken.

In het debat stond raadslid Jan Wijmenga er bij stil dat de ChristenUnie Utrecht twintig jaar geleden al vroeg om een plan voor windenergie, en dat de fractie sindsdien steeds gewerkt heeft aan het mogelijk maken hiervan. De verwachting is dat coöperatie RijneEnergie met een plan gaat komen dat aan dit kader voldoet. De bouw zou dan in 2022 kunnen starten.

Veel partijen in de gemeenteraad willen de polder Rijnenburg ook gebruiken voor woningbouw en voor een roeibaan. Over de plaatsing van tienduizenden nieuwe woningen in en om Utrecht zal de gemeenteraad nog een plan krijgen, de Ruimtelijke Strategie. In dat plan staat waar die woningen het beste gebouwd kunnen worden. 

De ChristenUnie houdt daarbij de optie open om in Rijnenburg te bouwen en steunde op 10 juli daarom ook een motie van de VVD, waarin het college opgeroepen wordt om samen met de Rijksoverheid te kijken welke hindernissen er weggenomen kunnen worden bij verstedelijkingslocaties, zoals Rijnenburg. Ook steunde de fractie een motie van D66 en Student & Starter, die als doel had om alvast een reservering in het bestemmingsplan te maken voor een roeibaan.

kaart-locatie-rijnenburg-en-reijerscop.png

Deel dit bericht

Labels: , , ,

Inschrijven nieuwsbrief

In onze privacyverklaring is te lezen hoe de ChristenUnie veilig en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.