Groen doet het goed

csm_groen-dak-springweg7_1cf615409c.jpg
CU Utrecht Jan Wijmenga
Door Jan Wijmenga op 15 april 2020 om 14:00

Groen doet het goed

In april en mei is het thema 'Energietransitie'. Lees hier de blog van raadslid Jan Wijmenga over 'groen, tenzij' en groene daken.

In ons verkiezingsprogramma vroegen we aandacht voor meer groen in de stad. Stenen houden immers warmte vast, wat ‘s zomers erg onprettig kan worden. Ook stroomt regenwater direct van stenen af in het riool, wat bij plensbuien overlast kan geven. Mede dankzij inzet van de ChristenUnie gebruikt de gemeente nu het ‘groen, tenzij’ principe. Waar het kan, worden stoeptegels verwijderd en bomen en struiken geplant.

Wat buiten zicht blijft, is de groene golf die over onze hoofden heengaat. Steeds meer mensen maken hun dak ‘groen’. In 2019 vroeg de ChristenUnie om de subsidieregeling voor ‘groene daken’ toegankelijker te maken. Het resultaat: Utrecht is nu massaal daken aan het vergroenen, zoveel zelfs dat de subsidiepot snel leeg raakte! Gelukkig is er extra budget beschikbaar gekomen, zodat nog meer mensen aan de slag kunnen. Want een groen dak zorgt voor een koeler huis in de zomer, meer voedsel voor insecten en minder wateroverlast bij plensbuien. En dat is winst voor de hele stad.

Ook meedoen? Kijk op de site van de gemeente voor de voorwaarden.

Deel dit bericht

Labels: ,

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder