ChristenUnie Utrecht blij met Koersdocument

Koersdocument
PF Rachel 2020 def.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 21 februari 2020 om 14:00

ChristenUnie Utrecht blij met Koersdocument

Utrecht groeit naar verwachting de komende jaren van 350.000 inwoners in 2018 naar 430.000 inwoners in 2040. En dat heeft veel impact op de stad en hoe we met elkaar samenleven.

We weten dat veel mensen op eigen kracht een gezond leven nastreven en dat anderen hiertoe meer gestimuleerd of uitgedaagd moeten worden. Ook weten we dat lang niet iedereen in staat is om – permanent of tijdelijk – goed voor zichzelf te zorgen. Daarom is het belangrijk dat welzijn, gezondheid, zorg en ondersteuning, onderwijs, cultuur en ook plekken waar mensen vanwege hun geloof bij elkaar kunnen komen, dichtbij en op maat georganiseerd wordt.

En daarom zijn we als ChristenUnie blij met het Koersdocument Leefbare Stad en Maatschappelijke Voorzieningen van onze wethouder Maarten van Ooijen. Waarom is dat?

Het Planbureau voor de Leefomgeving onderstreept dat ruimtelijke én maatschappelijke opgaven meer gekoppeld moeten zijn dan in Nederland wordt beseft en het Utrechtse college maakt dat concreet. Daarin loopt Utrecht echt voorop! Omgevingsbeleid is namelijk meer dan sec het inrichten van de leefomgeving. Zeker óók de maatschappelijke opgaven moeten centraal staan.

Op 12 maart bespreken we dit Koersdocument in de raad. We houden u op de hoogte wat dan de concrete uitwerking voor Utrechtse buurten gaat betekenen.

Deel dit bericht

Labels:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief