Update november

Rachel.jpg
PF Rachel 2020 def.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 11 november 2019 om 10:00

Update november

Na een korte onderbreking van het herfstreces (geen vergaderingen, maar wees gerust, de afspraken in de stad gingen gewoon door...), gaan we nu in de gemeenteraad richting het debat voor de programmabegroting 2020.

De begroting
De financiële situatie is heel anders dan 1,5 jaar geleden, toen het huidige college met de CU van start ging. Waar destijds nog sprake was van flinke financiële ruimte, is nu een bezuiniging nodig om de begroting sluitend te krijgen. De Rijksoverheid geeft minder geld uit en - hoe onhandig dat ook is – dit betekent dat gemeenten ook minder geld krijgen. Ook de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geeft onzekerheid voor veel plannen. Deze uitspraak kan namelijk effect hebben op onder andere bestemmingsplannen, woningbouwprojecten en activiteiten in de stad. Tot slot werken de decentralisaties in het sociaal domein (WMO, jeugdzorg) uit het verleden nog steeds door.

Toch zijn we als ChristenUnie tevreden dat er geen noodzaak was tot radicale koerswijzigingen en heeft de gemeente vooral gekeken wat slimmer kan, of net wat soberder. Voorbeeld van een maatregel is de handhaving op fout geparkeerde fietsen. Door meer gebruik te maken van gegevens als ‘waar zien we dat het vaak gebeurt’ kan de gemeente efficienter werken. En dat levert weer een besparing op. In het pakket zitten ook hele makkelijke maatregelen: zo zijn de gemeentelijke zwembaden drukker bezocht wat leidt tot meer inkomsten. Toch moet er ook gesneden worden, bijvoorbeeld in het innovatiegeld voor welzijn. Of wordt de extra subsidie aan het samenwerkingsverband van het onderwijs nu toch stopgezet omdat zij al gefinancierd worden door het Rijk. Gelukkig zijn dit voorbeelden van bezuinigingen die de mensen niet rechtstreeks raken. Maar eerlijk, we hadden heel graag een ander financieel beeld gezien. Op donderdag 14 november zullen we als gemeenteraad met elkaar in debat gaan. Onze bijdrage zult u later terug kunnen lezen op onze website.

Asiel en integratie
Afgelopen maand was ons maandthema Asiel en Integratie. Zo waren we aanwezig bij het uitreiken van het Bewijs van Nederlands staatsburgerschap, uitgereikt door onze eigen wethouder, hebben we gesproken over mogelijke nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers, hebben we de stoute schoenen aangetrokken en de vragen voor een inburgeringscursus gedaan (moeilijk....), zijn we op bezoek geweest bij Stichting STIL en hebben we taalles aan nieuwe Utrechters bijgewoond bij Taal Doet Meer (super leuk, wat een doorzetters zijn dat!). Afgelopen maandag 4 november hadden we een open fractievergadering in de Silo kerk. Dit is een kerk met een stip. Dat betekent dat zij mee oplopen en zorg willen dragen voor mensen die uit de gevangenis komen. Inspirerend om te horen wat deze voorgangers en gemeenteleden voor hen betekenen!

Doorkijkje
Het volgende maandthema gaat over ‘mensen in een kwetsbare positie’ in Utrecht. In de open fractievergadering hebben we met de groep geïnteresseerden (er waren er veel, waarvoor dank) gesproken over mensen in de stad die moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen, waar we in onze ogen als overheid zorg voor dragen. Of zoals in de grondbeginselen van de ChristenUnie staat: ‘De overheid heeft een eigen roeping en verantwoordelijkheid. Zij is geroepen recht te beschermen en onrecht te bestrijden. Zij waakt over de ordening van de samenleving en het gemeenschappelijk belang. Zij beschermt het kwetsbare en de kwetsbaren’. En die groepen zijn er helaas nog steeds. Mensen die in een achterstandspositie verkeren of mensen die geen buffer of achtervanger hebben. En het mooie is dat we daar gelijk handen en voeten hebben gegeven met Sint Maarten: samen met kerken zamelen we als CU jassen in voor dak- en thuislozen.

Hartelijke groeten, mede namens Jan Wijmenga

Rachel Streefland
Fractievoorzitter CU Utrecht

Deel dit bericht

Labels: , ,