Gezond zijn en gezond oud worden

Nota Volksgezondheid Utrecht 2019
CU Utrecht-29.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 19 oktober 2019 om 12:00

Gezond zijn en gezond oud worden

De gemeente is voor heel wat zaken verantwoordelijk. Ook voor het versterken van de gezondheid van de inwoners. In de nota ‘Gezondheid voor Iedereen’ staat wat de gemeente daarvoor doet. Bij de vaststelling van die nota door de gemeenteraad zorgde de ChristenUnie ervoor dat ook de gezondheid van ouderen een apart speerpunt wordt van de gemeente.

In de vergadering van de gemeenteraad van 17 oktober werd de nota besproken. De ChristenUnie gaf aan het een positief stuk te vinden: gezondheid wordt breed benaderd en er wordt een duidelijke relatie gelegd met zaken die gezondheid negatief beïnvloeden, zoals geldzorgen, geluidsoverlast, eenzaamheid, een tekort aan beweging en stress.

Toch mistte onze fractie een belangrijk punt: ‘gezond ouder worden’ werd niet als speerpunt genoemd, terwijl de groep 65-plussers naar verwachting sterk zal groeien in Utrecht. Van 36.500 in 2019 naar ongeveer 60.000 in 2040. Vergrijzing wordt vaak beschouwd als kostenpost. Maar het is minstens zo belangrijk om na te gaan onder welke omstandigheden mensen op een gezonde en prettige manier ouder kunnen worden. Sociale omstandigheden, zelfstandigheid en sociale relaties zijn daarvoor erg belangrijk.

Wat de ChristenUnie betreft kunnen we niet vroeg genoeg beginnen met nadenken en stappen zetten voor onze eigen oude dag. Door te investeren in sociale netwerken, zodat mensen er straks niet alleen voor te staan. Het amendement van de ChristenUnie om ‘gezond ouder worden’ als apart speerpunt op te nemen kreeg steun van alle fracties, behalve D66.

Daarnaast werd ook de zorg voor de geestelijke gezondheid als apart speerpunt toegevoegd aan de nota. Er werd ook een motie aangenomen die vroeg om meer voorlichting over de gevaren van lachgas.

Deel dit bericht

Labels: ,

Huiskamergesprek 'Klimaat|religie'

Huiskamer 944x250.jpgvrijdag 24 januari 2020 19:30 De ChristenUnie denkt na over beleid voor de toekomst, op allerlei terreinen. Dat doen we graag samen met u. Op vrijdagavond 24 januari neemt Gert-Jan Segers plaats in een ‘ChristenUnie-huiskamer’... lees verder

Nieuwjaarsborrel

vrijdag 10 januari 2020 20:00 Beste leden, Om de kerst en het nieuwe jaar te vieren zal er weer een nieuwjaarsborrel worden georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op 10 januari bij Café-Restaurant Camping Ganspoort (Helling 87, ... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 06 januari 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder

Landelijk partijcongres ChristenUnie

zaterdag 23 november 2019 15:17 Zaterdag 23 november
10.30-16.00
Jaarbeursplein 6, Utrecht lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 04 november 2019 18:30 De ChristenUnie Utrecht organiseert op 4 november een open fractievergadering in de Silokerk. Iedereen is welkom. lees verder