Contact

Afdeling Raadsfractie Campagnecommissie

Postbus 16200
3500 CE UTRECHT
T: 030 286 11 86

Postbus 16200
3500 CE UTRECHT
T: 030 286 11 86
Postbus 16200
3500 CE UTRECHT
T: 030 286 11 86
bestuur@utrecht.christenunie.nl christenunie@utrecht.nl campagne@utrecht.christenunie.nl
 
Wilt u contact met de campagnecommissie over bijvoorbeeld deelname aan een debat? Neem dan contact op met Jan Wijmenga, voorzitter.
Wilt u meer weten over het lidmaatschap van de Utrechtse Christen-Unieafdeling? Neem dan contact op met het bestuur van de afdeling. Zoekt u contact met de CHristenUnie-fractie en de raadsleden? Neem dan contact op met de gegevens onder 'Raadsfractie'. Wilt u meer dan één raadslid of fractie een brief schrijven, dan is het mogelijk (en goedkoper) om de brieven in één envelop te verzenden aan de Griffie van de gemeenteraad, Postbus 16200, 3500 CE UTRECHT. Daarbij moet u dan wel het verzoek doen om de brieven door te sturen naar de raadsleden of fracties die u wenst te bereiken.