Contact

KIESVERENIGING RAADSFRACTIE

Postbus 16200
3500 CE UTRECHT
T: 030 286 11 86

Postbus 16200
3500 CE UTRECHT
T: 030 286 11 86
F: 030 286 11 89
bestuur@utrecht.christenunie.nl christenunie@utrecht.nl
 
Wilt u meer dan één raadslid of fractie een brief schrijven, dan is het mogelijk (en goedkoper) om de brieven in één envelop te verzenden aan de Griffie van de gemeenteraad, Postbus 16200, 3500 CE UTRECHT. Daarbij moet u dan wel het verzoek doen om de brieven door te sturen naar de raadsleden of fracties die u wenst te bereiken.