Vrij & veilig

Een ontspannen samenleving is gebouwd op vrijheid die we van elkaar ontvangen en aan elkaar gunnen. Mensen moeten in vrijheid keuzes kunnen maken om hun leven vorm te kunnen geven. Of het nu gaat om de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting of de vrijheid van onderwijs: de ChristenUnie staat pal voor de verdediging van ieders vrijheid. Zo moeten ouders een school kunnen kiezen die bij hun kind past, moet zorg passen bij de identiteit van een gezin en moeten mensen zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen, of het nu gaat om groenonderhoud in de straat of het beheer van een sportkantine.

Om in vrijheid te kunnen leven, is veiligheid een voorwaarde. Hoewel de misdaadcijfers de laatste jaren (over het algemeen) dalen, voelen veel mensen zich toch wel eens onveilig. In sommige buurten is veel sociale overlast en criminaliteit. Ook zijn er nieuwe gevoelens van onveiligheid, bijvoorbeeld angst voor radicalisering en aanslagen. Veilige buurten blijven daarom voor de ChristenUnie topprioriteit.

Een plan voor elke buurt

Als het gaat om veiligheid, heeft elke buurt of wijk een eigen aanpak nodig. Op dit moment zijn er de gemeentelijke wijkactieplannen, maar die zijn verouderd. Er zijn nieuwe, frisse ideeën nodig, van (nieuwe) bewoners, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties. Zij zijn het immers die bijdragen aan een goede buurt. Een buurt waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en van het leven kunnen genieten.

In veel buurten ervaren inwoners toenemende onveiligheid in het verkeer. Handhaven op te hard rijdend verkeer is hard nodig. Hoewel de gemeente niet zelf handhaaft, kan ze bij de politie inzetten op extra prioriteit. Verder is het noodzaak dat in meer buurten 30-kilometerzones komen. Ten slotte kan de gemeente vaker op borden aangeven wat de maximale snelheid is.

Strenge aanpak van overlast en uitbuiting

Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken. De ChristenUnie wil dat in het drugs- en alcoholbeleid gezondheid centraal staat, direct gevolgd door het voorkomen van overlast. We willen dat de gemeente inzet op preventie, samen met scholen, ouders, horeca, sportverenigingen en andere betrokkenen. Een rookvrije omgeving is de norm, op schoolpleinen, in speeltuinen en op sportvelden. Coffeeshops worden wat de ChristenUnie betreft zo veel mogelijk verplaatst naar de randen van de stad, ver van woningen en scholen en buiten het toeristische centrum. Het aantal coffeeshops wordt niet verder uitgebreid.

De prostitutiesector is onmiskenbaar verbonden met uitbuiting en mensenhandel. De ChristenUnie wil zich blijven inzetten voor een stad waarin prostitutie zo min mogelijk slachtoffers maakt. De ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad moet worden gestaakt; er is te weinig interesse vanuit de (schone) markt. De tippelzone heeft allang niet meer het doel waarvoor die ingericht was en moet worden gesloten. De vrouwen die dat nodig hebben, krijgen opvang en begeleiding. De ChristenUnie wil dat de gemeente met de veiligheidspartners alle middelen inzet om uitbuiting en mensenhandel, in welke vorm dan ook, tegen te gaan. Er moeten nieuwe afspraken komen over preventie, opsporing, zorg en samenwerking.

Radicalisering tegengaan

Voor de ChristenUnie is vrijheid van godsdienst een groot goed, maar wel binnen de grenzen van onze rechtsstaat. Radicalisering vormt een bedreiging voor de manier waarop we in Utrecht in vrijheid en veiligheid leven. Om jongeren weerbaar te maken tegen radicaal gedachtegoed moeten we investeren in een samenleving waar iedereen meetelt. Het actieplan ‘Utrecht Zijn We Samen’ wordt daarom voortgezet, net als de Utrechtse Antidiscriminatie Agenda. Zo werken we aan een stad waar iedereen meedoet – in vrijheid en in veiligheid.