Successen

Sinds 2014 is de ChristenUnie verdubbeld in de gemeenteraad. Mooi natuurlijk, maar welke resultaten boeken Jolande Uringa en Maarten van Ooijen nou eigenlijk? De ChristenUnie is weliswaar geen coalitiepartij, maar toch krijgt de ChristenUnie voor heel wat voorstellen de handen op elkaar. Lees hier wat de afgelopen tijd is bereikt …

Vrijwilligerswerk

De ChristenUnie is een ware pleitbezorger van vrijwilligerswerk en vrijwilligersinitiatieven. Juist in de tijd dat de overheid meer van burgers verwacht, moet je deze vrijwillige inzet belonen en bedanken. Op initiatief van de ChristenUnie is het daarom gelukt dat er structureel geld wordt uitgetrokken voor de financiering van vrijwilligersorganisaties, zoals Present, Taal doet Meer, Humanitas en UtrechtCares. Ook heeft de ChristenUnie ervoor gezorgd dat vrijwilligerswerk dat door mensen in de bijstand wordt gedaan, niet meer als belemmering wordt gezien. Door deze motie, met een nipte meerderheid in de gemeenteraad, is opgeroepen om niet meer vrijwilligerswerk dwangmatig te beëindigen vanwege de reden “klaar zijn voor de arbeidsmarkt.”

Afval

 Steeds vaker horen we het om ons heen: afval is grondstof. En zo denkt de ChristenUnie daar ook over. Als  afval wordt gescheiden, beter wordt ingezameld en niet zomaar op straat belandt (zwerfafval), verbeteren we onze stad, onze wijken en buurten. Daarom heeft de ChristenUnie met succes gepleit voor een extra impuls voor een verdriedubbeling van het campagnebudget voor afvalscheiding. Ook wil de ChristenUnie dat het profijt van de afvalscheiding aan de belastingbetaler ten goede komt. Het is ons met deze motie gelukt om de afvalstoffenheffing direct te koppelen aan het afvalscheidingsgedrag. Dus: als we met elkaar meer afval scheiden, komt al het verdiende geld ten goede aan een lagere heffing!

Ongedocumenteerden

Kwetsbare inwoners verdienen de bescherming van de overheid. Juist ongedocumenteerde mensen komen in aanraking met allerlei problemen. De ChristenUnie heeft daarom met veel andere partijen de gemeente Utrecht opgeroepen de harde lijn van het kabinet over de Bed, Bad en Brood regelingen niet te accepteren. Ook heeft de wethouder de ChristenUnie toegezegd dat Stichting Toevlucht, die deze groep opvangt, wordt gefinancierd tot eind december 2015. Een belangrijke steun voor veel kwetsbare inwoners in de stad!

En verder Jeugdzorg, Joods monument en aanpassing armoedebudget

Onze successen op de thema’s vrijwilligerswerk, afval en ongedocumenteerden zijn er slechts een paar. De ChristenUnie heeft in de Jeugdzorg met succes gepleit om het familiegroepsplan op te nemen in de verordening. Hierdoor krijgen jongeren de mogelijkheid om eerst in de eigen familie te zoeken naar oplossingen, voordat instanties zich ermee bemoeien. De burgemeester heeft op initiatief van de ChristenUnie een bijdrage toegezegd voor de realisering van een Joods Monument, voor de vele Joodse slachtoffers die vanuit Utrecht zijn weggevoerd in de Tweede Wereldoorlog. Voor de mensen in armoede heeft de ChristenUnie na vele debatten eindelijk de vervelende korting op het armoedebudget voor een groot deel van tafel gekregen (opgenomen in de Voorjaarsnota 2015.

..maar helaas geen kerkenvisie en wel een Zandpad

De ChristenUnie is dankbaar voor wat we in stad hebben mogen doen. Toch is de ChristenUnie nog steeds ook op een heel aantal punten ontevreden. De ChristenUnie wil dat de Gemeente stopt met alle tonnen die worden geïnvesteerd in het nieuwe Zandpad, maar dat geld juist gebruiken voor extra hulpverlening voor de vrouwen die buiten beeld zijn geraakt. Ook vind de ChristenUnie dat er grote schadelijke effecten uitgaan van de toegenomen digitalisering en het taalgebruik dat de Gemeente hanteert. Tot slot wordt er teveel geld uitgegeven aan TivoliVredenburg, terwijl de wijkcultuurhuizen hard worden gekort.

Kortom, er blijft werk aan de winkel. Ook de komende jaren blijft de ChristenUnie zoeken naar een stad waar duurzaamheid en sociale gerechtigheid voorop staan.