Speerpunten

Utrecht is een prachtige, bloeiende stad met inwoners die bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken. Dit biedt kansen om te bouwen aan een nog mooiere stad waarin initiatieven van inwoners een kans krijgen! Utrecht kent ook een kwetsbare kant. Zeker in deze economisch zware tijden, heeft een steeds grotere groep inwoners het zwaar. De ChristenUnie wil kansen benutten en kwetsbaren beschermen. Daarom kiezen wij voor deze speerpunten:

1. Ruim baan voor vrijwilligersinitiatieven

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht bij sportclubs, culturele evenementen, maatschappelijke organisaties, (studenten)verenigingen en kerken. Juist de kleine initiatieven van vrijwilligers zorgen samen voor een grote verandering. Wij geven ruim baan aan vrijwilligers door hun initiatieven breed te steunen met betrokkenheid, inspraak en geld.2. Fietsers krijgen voorrang

De fiets is in de stad vervoersmiddel nummer één. Wij blijven de fiets zien als de weg naar een duurzame stad. De ChristenUnie pleit daarom voor nieuwe fietsmaatregelen. Zoals voldoende (en gratis!) fietsstallingen bij het station, vaker groen licht voor fietsers en bredere fietspaden.
3. Zorgen voor slachtoffers van mensenhandel

Uitbuiting en mensenhandel van meisjes en vrouwen is onmiskenbaar verbonden met de prostitutiesector. Daarom willen wij nachtsluiting van de ramen, een taaleis voor prostituees, sluiting van de tippelzone en sluitende nazorg.
4. Hoop bieden in armoede en schulden

Bijna 1 op de 10 huishoudens in Utrecht moet rondkomen op of onder het sociaal minimum. Veel van hen zijn verstrikt in schulden of dreigen daarin te zakken. Bezuinigingen op hulp bij financiële nood zijn onacceptabel. Wij bieden deze inwoners hoop met toegankelijke schuldhulpverlening.