Geschiedenis

Start

Het jaar 2000 is het startjaar van de ChristenUnie Utrecht. Vanwege de gemeentelijke herindeling werden er vervroegd gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De RPF/GPV deed voor het eerst mee in Utrecht, het initiatief van een groep jonge, politiek geïnteresseerde en enthousiaste christenen. Ook was de afdeling Utrecht de eerste kiesvereniging die de naam ChristenUnie zou gaan dragen.

Groei

Raadslid Roel Freeke zou 6 jaar lang namens de christelijke partij het woord voeren. Hij zette in die tijd de ChristenUnie neer als een partij met een grote inhoudelijke kennis van zaken, vooral op bestuurlijk en financieel gebied. In oktober 2004 nam ds. Wim Rietkerk het stokje over. Als raadslid richtte hij zijn aandacht vooral op de sociale en welzijnskant van het politieke bestuur. Met de verkiezingen van maart 2006 werd het harde werken van deze twee raadsleden door de Utrechters beloond met een tweede zetel. Mirjam Bikker verving Wim Rietkerk als fractievoorzitter, zodat hij zich verder kon gaan specialiseren in zaken rondom maatschappelijke ontwikkeling. In 2010 verloor de ChristenUnie Utrecht haar tweede zetel weer; vanaf dat moment vormde Mirjam Bikker een eenmansfractie.

Afscheid Mirjam Bikker

Vrijdag 1 maart 2013 nam de ChristenUnie Utrecht definitief afscheid van Mirjam Bikker als raadslid. Als afscheid bood de kiesvereniging haar een symposium aan over het prostitutiebeleid en de aanpak van vrouwenhandel, een onderwerp waar Mirjam Bikker zich in haar raadsperiode hard voor had gemaakt. Mirjam werd voor de duur van een jaar opgevolgd door Jan Wijmenga, die zich gedurende ruim een jaar met name inzette voor een degelijk financieel beleid en meer ruimte voor duurzame maatregelen.

ChristenUnie weer verdubbeld

Sinds de verkiezingen van 19 maart 2014 is de ChristenUnie weer met twee zetels vertegenwoordigd in de raad. Fractievoorzitter Maarten van Ooijen zet zich in voor onderwerpen als vrijwilligers en de zorg in de stad, terwijl Jolande Uringa zich bezighoudt met de ruimtelijkere onderwerpen en thema's als prostitutie in de stad.

ChristenUnie zet zetelwinst voort

Bij de verkiezingen op 21 maart 2018 behaalt de ChristenUnie Utrecht weer een mooie stemmenwinst. In de onderhandelingsperiode die volgde bleek al snel dat de ChristenUnie gezien werd als een stabiele coalitiepartner. Samen met GroenLinks en D66 vormt de ChristenUnie in de periode 2018-2022 de coalitie met het coalitieakkoord 'Ruimte voor iedereen'. In het college neemt wethouder Maarten van Ooijen namens de ChristenUnie plaats. In de raad worden de twee zetels vervuld door fractievoorzitter Rachel Streefland en Jan Wijmenga.