Fractiepartners

Als raadsfractie maken we heel graag gebruik van de kennis en ervaring van onze leden. We laten ons graag inspireren op allerlei specifieke terreinen. De fractie heeft graag op elk dossier een vast aanspreekpunt om mee te sparren. Deze fractiepartner krijgt sowieso elk jaar de begroting en de voorjaarsnota en ad hoc ook andere relevante stukken. Ook spreekt het betreffende raadslid of de betrokken fractiemedewerker in ieder geval één keer per jaar af met de fractiepartners, om actuele ontwikkelingen door te spreken, ideeën op te doen, ingewikkelde kwesties onder de aandacht te brengen en de ideeën van de fractie verder te versterken.

Wil jij graag fractiepartner worden en daarmee van betekenis zijn voor de fractie en voor Utrecht? Stuur dan een korte motivatie naar onze politiek secretaris, via politieksecretaris@utrecht.christenunie.nl.