Enquête

Betrokkenheid
Hieronder vind je allereerst de vraag naar je gewenste vorm van betrokkenheid bij onze afdeling. Wanneer je daartoe bereid bent, zou de ChristenUnie Utrecht (stad) graag een beroep willen doen op je kennis, talenten, kwaliteiten, expertise en/of netwerk.
(Meerdere keuzes mogelijk)
Campagne
Binnenkort start de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. In 2010 kwam de ChristenUnie maar een paar honderd stemmen tekort voor een tweede zetel. Alle reden dus om opnieuw stevig aan de slag te gaan. We horen graag van u/jou wat zou helpen.
Geef aan welke drie thema’s voor jou het meest belangrijk zijn:
Hoe wil jij helpen? (Meerdere opties mogelijk)
Check/update gegevens
We ontvangen graag onderstaande gegevens om na te gaan of onze gegevens nog up-to-date zijn.
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Het is mogelijk om een donatie aan de ChristenUnie Utrecht te doen.

Dit kunt u doen door dit over te maken naar NL42 INGB 0008 9787 48 tnv ChristenUnie Utrecht.
De ChristenUnie Utrecht is een ANBI, dus deze gift is belasting aftrekbaar.