Coronavirus vraagt extra zorg voor kwetsbaren

Teams Corona meeting
CU Utrecht-29.jpg
Door Rachel Streefland-Driesprong op 17 maart 2020 om 11:30

Coronavirus vraagt extra zorg voor kwetsbaren

De maatregelen tegen het Coronavirus zijn ook in de stad Utrecht duidelijk merkbaar. Het is goed dat er juist in deze tijd extra zorg is voor kwetsbaren. En ook al zijn alle politieke bijeenkomsten opgeschort: de ChristenUnie Utrecht werkt gewoon door (zie foto).

Scholen, sportcentra en verenigingen gaan voorlopig dicht. De gemeente Utrecht heeft nauw contact met deze organisaties om te kijken waar de gemeente kan ondersteunen. Het is goed dat er juist in deze situatie ook extra gezorgd wordt voor mensen in een kwetsbare positie. De medische spreekuren voor dak- en thuislozen gaan daarom zoveel mogelijk door. Er wordt vanuit De Tussenvoorziening gekeken naar extra opvang en begeleiding voor vrouwen die werken aan de tippelzone. Ook vanuit inwoners van de stad zijn er verschillende initiatieven.

Help mee

  • De Voedselbank Utrecht heeft in deze tijden extra donaties nodig.
  • Toevlucht (opvang voor ongedocumenteerden) is hard op zoek naar vrijwilligers.
  • De ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, de Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland organiseren op woensdag 18 maart een Dag van Nationaal Gebed.
  • De ChristenUnie, PKN, EO en anderen lanceerden #Nietalleen. Daar kun je zowel hulp aanbieden als om hulp vragen.

Het is zaak om verstandig te handelen. Houdt u alstublieft aan de richtlijnen van de overheid en medische experts. Mocht u verder nog (hulp)vragen hebben dan kunt u ons bereiken via christenunie@raad.utrecht.nl.

Zie ook

Deel dit bericht

Labels:

CU Talks # 2: Utrecht na Corona

cutalks2-fb.pngvrijdag 26 juni 2020 17:00 We leven in een spannende tijd, een die nog lang niet ten einde is. Veel mensen verliezen hun baan in Utrecht door de gevolgen van de coronacrisis. Wat zijn de effecten daarvan? Blijven muziekpodia en culturele instellingen overeind? En wat betekent uitgestelde besluitvorming voor kwetsbare groepen? Eén ding is duidelijk: er moeten belangrijke politieke besluiten genomen worden. Hoe zorg je dat die besluiten zorgvuldig worden genomen, in een tijd dat de gemeenteraad beperkt bij elkaar kan komen en het debat vaak digitaal gevoerd moet worden? Hoe betrek je de stad en haar burgers, ook de burgers die niet digi-fit zijn, bij je beslissingen, terwijl die vaak snel genomen moeten worden? lees verder

Open fractievergadering

Teams Corona meetingmaandag 25 mei 2020 18:30 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie! lees verder

Input verkiezingsprogramma in provincie Utrecht

maandag 09 maart 2020 20:00 Gert-Jan Segers zal in gesprek met inwoners van de provincie Utrecht ideeën ophalen voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste kwesties voor ons land? Hoe kunnen we samenleven met tijd en aandacht voor elkaar? Die vragen staan centraal op een interactieve avond in Veenendaal op maandag 9 maart. lees verder

CU Talks #01 BubbelBuurt

maandag 02 maart 2020 20:00 Hoe staat het met de sociale cohesie in Utrecht? Worden onze buurten “bubbels” waarin we uitsluitend samenleven met gelijkgestemden? Wat valt er te doen aan bubbelbuurten? Tijdens de eerste editie... lees verder

Open fractievergadering ChristenUnie Utrecht

maandag 02 maart 2020 10:38 Vergader mee met de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. lees verder