Missie

De missie en gedrevenheid

De ChristenUnie gelooft dat God aanwezig is in Utrecht. Hij is betrokken en roept ons op Hem na te volgen. Wij willen aan Zijn oproep gehoor geven. Door te bouwen aan een stad waarin het goed is om te leven. Door aanwezig te zijn op donkere plekken en er te zijn voor kwetsbaren. Met andere woorden: door kansen te benutten en kwetsbaren te beschermen.

De politieke basis

De ChristenUnie erkent dat God gaat over alle onderdelen van het leven. Daarom fundeert zij haar politieke overtuiging op de bijbel. De ChristenUnie is een partij van mensen die navolgers van Christus proberen te zijn door God en onze medemensen lief te hebben. Met die verankering kunnen we een plaats zijn waar waarde(n)volle ideeën ruimte krijgen. Als ChristenUnie doen we ons werk in het besef dat we afhankelijk zijn van God.