Meedenken

Er komen enerverende tijden aan, met de lokale verkiezingen in de komende periode. Lijkt het je leuk om mee te doen met de campagne? Van harte welkom! Je kunt je melden bij het bestuur (Mirte Looijenga, secretaris@utrecht.christenunie.nl).

Deelnemen aan rondetafelgesprekken?

De fractie organiseert regelmatig een rondetafelgesprek over een onderwerp dat in de actualiteit speelt of dat voor de raadsvergadering geagendeerd staat. Bij deze gesprekken is iedereen welkom die mee wil denken; het is echt een brainstormsessie. De rondetafelgesprekken worden ad hoc georganiseerd, dus soms zal het op korte termijn plaatsvinden en kleinschalig van aard zijn.

Fractiepartner worden?

Als raadsfractie maken we graag gebruik van de kennis en ervaring van onze leden. We laten ons graag inspireren op allerlei specifieke terreinen. Daarom wil de fractie op elk dossier een ‘inspirator’,   een vast aanspreekpunt om mee te sparren. Deze fractiepartner krijgt sowieso elk jaar de begroting en de voorjaarsnota en ad hoc ook andere relevante stukken. Lees hier hoe je fractiepartner worden kan!

Jong?

Jongeren die in Utrecht lid zijn van de ChristenUnie zijn voor een groot gedeelte studenten. De ChristenUnie Utrecht heeft een bijzondere band met de studentenwereld in Utrecht. In verleden en heden maakten en maken studenten deel uit van de fractie en het bestuur. Vanuit PerspectieF is het jongerenambassadeurschap een mooie manier om de ChristenUnie te leren kennen! Meer weten? Mail naar: politieksecretaris@utrecht.christenunie.nl.