Taal en werk: rekenkameronderzoek vraagt om verdere uitwerking

Formulier invullendonderdag 16 mei 2019 09:36

De Rekenkamer van Utrecht heeft een onderzoek gedaan naar de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt in de Gemeente Utrecht. In dit onderzoek heeft de Rekenkamer meer dan 700 uitkeringsgerechtigden telefonisch geënquêteerd over hun persoonlijke situatie en hun ervaringen met de dienstverlening van de gemeente Utrecht.

Dit onderzoek bood veel inzichten in deze groep en hun alledaagse uitdagingen om volledig mee te doen in de samenleving. Het is een complexe groep inwoners voor wie meedoen in de samenleving niet altijd gemakkelijk is. Oorzaken hiervan zijn onder nadere onvoldoende taalvaardigheid, een slechte gezondheid of een gebrek aan opleiding. De ChristenUnie vindt dat de gemeente zo veel mogelijk moet doen om deze mensen te helpen door bijvoorbeeld te stimuleren om een opleiding te volgen of vrijwilligerswerk te doen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er onder veel mensen een angst is om bijvoorbeeld werk of vrijwilligerswerk te melden bij de gemeente omdat er dan mogelijk wijzigen optreden in hun uitkering. Ook boezemt de bureaucratische molen van de gemeente sommige mensen angst in. We hebben de wethouder gevraagd of deze mogelijk angst verder onderzocht kan worden en mogelijke belemmeringen hierdoor wegenomen kunnen worden. Hierop reageerde de wethouder positief en wij zullen in de tussentijd als fractie zelf ook onderzoek doen naar deze angst. 

Het hele rapport van de rekenkamer is hier te lezen.

« Terug

Reacties op 'Taal en werk: rekenkameronderzoek vraagt om verdere uitwerking'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.