CU: verzeker kinderen van gelijke onderwijskansen

Klaslokaal.jpgvrijdag 12 april 2019 16:49

De ChristenUnie vindt het van groot belang dat ieder kind mee kan doen op school. Helaas is dit momenteel niet voor alle kinderen mogelijk. Stichting Leergeld Utrecht geeft in het jaarverslag over 2018 een aantal punten aan die dit meedoen kunnen bemoeilijken. Daarom heeft de ChristenUnie in het vragenuurtje van 11 april 2019 vragen gesteld over schaduwonderwijs en de betaling van schoolrekeningen.

Landelijk is er een trend te zien in de groei van huiswerkbegeleiding en bijles. Dit wordt ook wel schaduwonderwijs genoemd. Leerlingen krijgen buiten reguliere lessen om extra begeleiding. Dit is vaak alleen mogelijk tegen een stevige vergoeding. Voor ouders met een lager inkomen is dit dus vaak niet mogelijk. Door deze constatering wordt de segregatie in het onderwijs vergroot. De ChristenUnie vindt dit geen wenselijke ontwikkeling en verzoekt de wethouder om extra inzet te tonen om deze segregatie tegen te gaan.

Ten tweede blijkt dat het voor ouders die gebruik maken van het U-pastegoed om schoolrekeningen te betalen dit erg lastig is. Hierdoor krijgen ouders al in de zomervakantie betalingsherinneringen en boetes die al voor aanvang van het schooljaar zorgen voor onnodige stress. Een aantal bedrijven heeft al het initiatief genomen om deze betalingsmogelijkheden te versimpelen en wij vragen de wethouder om deze mogelijkheden ook voor te leggen aan bedrijven die dat momenteel nog niet doen.

De wethouder zegde in haar beantwoording toe dat ze met beide onderwerpen aan de slag gaat en in gesprek gaat met Stichting Leergeld Utrecht om naar oplossingen te zoeken!

« Terug

Reacties op 'CU: verzeker kinderen van gelijke onderwijskansen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.