Wachten om hulp bij Buurtteams

Psycholoogdonderdag 21 februari 2019 12:10

In Utrecht kunnen mensen die hulp nodig hebben terecht bij Buurtteams. Daar krijgen ze hulp op allerlei terreinen, zoals (psychische) zorg, welzijn, woonbegeleiding, verslaving, werk en inkomen. Waar nodig verwijzen Buurtteammedewerkers door naar de juiste instanties. Helaas zijn er in Utrecht wachtlijsten ontstaan bij verschillende Buurtteams (sociaal en jeugd). ChristenUnie Utrecht stelt daarom samen met GroenLinks, D66, PvdA, DENK en CDA vragen over deze situatie. 

Zo vragen we een reactie op de toenemende wachtlijsten en willen we van de wethouder weten in hoeveel gevallen de doelstelling van het eerste gesprek binnen vijf werkdagen wordt gehaald. 

Tekort aan arbeidskrachten

Naast de oplopende wachttijd is er nog een ander probleem. Het is voor Buurtteams steeds moeilijker om genoeg personeel te vinden. Buurtteams werken met stagiaires, vrijwilligers/ervaringsdeskundigen en professionals. De professionals binnen het buurtteam hebben minimaal een hbo-opleiding afgerond en daarnaast wordt er in de buurtteams ook gewerkt met ervaringsdeskundigen, die zelf ervaring hebben als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg en zodoende een MBO-4 opleiding volgen. Hoewel deze ervaringsdeskundigen een deel van het werk verrichten als stagiaire of later als vrijwilliger, komen deze mbo-professionals niet of nauwelijks aan het werk bij een buurtteam. Wij denken dat de buurtteams daardoor potentieel uitstekende krachten, die naast HBO- en WO-professionals zouden kunnen werken en die ze bovendien al in huis hebben, mislopen. 

Daarom vragen we of het college mogelijkheden ziet om deze ervaringsdeskundigen met MBO-achtergrond ingezet kunnen worden om de Buurtteams op sterkte te houden. Ook willen we weten of de wethouder andere opties ziet om ervaringsdeskundige MBO’ers (door opleiding of op andere manieren) in te zetten in Buurtteams. De wethouder geeft vanmiddag tijdens het vragenuur antwoord op onze vragen. Kijk hier mee vanaf 17:00 uur.

 De wethouder geeft aan dat de langere wachttijden zijn bekend; in de wachttijd die regelmatig oploopt tot bijv. 3 maanden, wordt intussen een vinger aan de pols gehouden. Wethouder Victor Everhardt geeft ook aan dat ervaringsdeskundigen belangrijk zijn in de zorgverlening. In de volgende voortgangsrapportage gaat de wethouder opnemen of er problemen ontstaan in de werving en selectie van nieuwe medewerkers. 

« Terug

Reacties op 'Wachten om hulp bij Buurtteams'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.