Zorg voor de Utrechtse student

Student.jpgmaandag 18 februari 2019 14:27

In de media is er al behoorlijk veel aandacht geweest over de toegenomen stress/psychische klachten onder jongeren en studenten. Ook vanuit onze eigen achterban ontvangen wij hier steeds meer signalen over. En hoewel we een goed zorgsysteem hebben hier in Utrecht, lijkt het toch alsof jongeren/studenten de juiste zorg moeilijk kunnen vinden of zorg mijden, deels ook door de taboes rondom psychische problemen op jonge leeftijd. 

Wij willen graag met alle partijen rondom deze groep mensen (universiteiten, hogescholen/MBO’s, buurtteams, huisartsen) in gesprek gaan. Ons doel is om de bereikbaarheid te inventariseren en tot goede oplossingen te komen. en hoe we kunnen zorgen voor een grotere bewustwording en taboes doorbreken bij de doelgroep om ervoor te zorgen dat preventieve voorlichting (o.a. via studieverenigingen bijv.) ook echt gaat werken. Jonge mensen zijn juist de groep die erg gevoelig kan zijn voor goede preventie en voorlichting, het past dan ook de ‘beweging naar voren’ om hier juist extra aandacht aan te besteden.

De ChristenUnie organiseert hierom samen met Student&Starter, VVD, GroenLinks en D66 een raadsinformatiebijeenkomst. Hierin gaat de raad in gesprek met bewoners van Utrecht over bepaalde thema's. De doelen voor deze bijeenkomst hebben we als volgt geformuleerd: 

  • De raad informeren over de omvang en inschatting over het mentale welzijn van de grote groep studenten in Utrecht. En daarbij de vraag om verschillende instrumenten/aanpakken/visies op de (geestelijke) gezondheidszorg voor studenten in Utrecht te presenteren.
  • Inventariseren wat er nodig is om de  juiste zorg bereikbaarder te maken voor Utrechtse studenten
  • Nadenken over hoe de verschillende professionals die zich bezighouden met studenten welzijn kunnen samenwerken om de bereikbaarheid/zichtbaarheid te vergroten. Dit in het kader van preventie en vroegsignalering.

Denk jij een bijdrage te kunnen leveren aan een van deze onderwerpen? Dan ontmoeten we je graag! Wel even aanmelden via deze website. Kies voor '7 maart' en 'Utrechtse studentenzorg' om je aan te melden voor deze bijeenkomst. Tot dan! 

Wat: Raadsinformatiebijeenkomst Studentenzorg
Wanneer: 7 maart
Hoe laat: 21:00-23:00 uur
Waar: Stadskantoor

« Terug

Reacties op 'Zorg voor de Utrechtse student'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.