ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag

Afvaldonderdag 10 januari 2019 11:59

Het hele jaar wordt hard gewerkt om onze stad schoon te houden en in december zetten de medewerkers van de afvalinzameling nog een tandje bij, zeker rond de jaarwisseling. De ChristenUnie heeft hier veel waardering voor en gunt deze mensen ook een welverdiende vrije dag.

In 2013 heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld over de wijze waarop afval ingezameld wordt in de Kerstperiode, naar aanleiding van meerdere klachten van bewoners die genoodzaakt waren hun afval op zondag aan te bieden (SV 2013, nr. 1). 

Sinds 2013 is er veel gewijzigd in de wijze van afvalinzameling, maar blijkbaar is het nog steeds niet zodanig georganiseerd dat inzameling op zondag niet nodig zou zijn. De ChristenUnie ontving dit jaar weer enkele klachten van bewoners die het bezwaarlijk vinden dat er afvalinzameling op zondag plaatsvindt. Voor zover de fractie bekend speelde dit op 30 december jl. in de hele stad, behalve in de Binnenstad.  

In de beantwoording van de schriftelijke vragen is aangegeven dat onderzocht zou worden of de inzameling anders georganiseerd kon worden, bijvoorbeeld door de GFT-inzameling rond de Kerstdagen uit te stellen, zodat de vrijgekomen tijd gebruikt kon worden om het personeel een vrije zondag te geven. Helaas konden de fractie geen terugmelding vinden aan de raad over de uitkomsten van dit onderzoek.

In de mondelinge vragen die raadslid Jan Wijmenga vandaag stelt, vraagt hij hoe het onderzoek is uitgevoerd en hoe het is verwerkt. Ook vraagt hij of Het Nieuwe Inzamelen nieuwe mogelijkheden geeft om zondagswerk zoveel mogelijk te vermijden, zoals de Arbeidstijdenwet (artikel 5.6) dit aan werkgevers verplicht. Tot slot vraagt Jan Wijmenga ook of het college op deze manier tegemoet wil komen aan inwoners die moeite hebben met afvalinzameling op zondag en het gebruik van de zondag hiervoor. De vragen worden tijdens het vragenuur om 17:00 uur gesteld. Je kunt hier meekijken. 

De wethouder gaf aan dat het zeker niet de voorkeur verdient om op zondag in te zamelen. Dit wordt zo veel mogelijk vermeden. Signalen van overbodig inzamelen op zondag wil hij uitzoeken. Wel wil de wethouder bijplaatsingen voorkomen en kiest hij er daarom soms voor om toch op zondag in te zamelen.