Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping

Acceptgiro, internetbankieren.jpgdonderdag 22 november 2018 12:03

De ChristenUnie is zeer verheugd met de armoede-aanpak die het college zich tot doel heeft gesteld. De fractie heeft daar in de vorige perioden veel voor gepleit en zien dat het bij dit college, waar de ChristenUnie aan deelneemt, serieus wordt opgepakt.

Het is van groot belang dat iedereen kan rondkomen in Utrecht en kan meedoen in de maatschappij. Armoede vaak tot stress, sociale uitsluiting, ongezonde leefomstandigheden etc. Daarnaast is de taak van de gemeente om de armoedeval te beperken.

Tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst op 15 november over dit thema werd genoemd dat werken alleen soms niet loont: een problematische kwestie. De ChristenUnie roept daarom op om de armoedeval die ontstaan bij wegvallen van de huur- en zorgtoeslag aan te kaarten bij het rijk. 

Kinderen

Fractiemedewerker Pim Steenbergen legde in de commissiebespreking de nadruk op de rol van kinderen in de armoede-aanpak. De ChristenUnie is zeer positief over de maatregelen die het college treft met betrekking tot de individuele inkomenstoeslag en de verhoging van het U-pasbudget voor 12-18-jarigen. De fractie pleit er wel voor om het maximale bedrag voor schoolkosten binnen de U-pas te verhogen, omdat onderwijs prioriteit 1 moet zijn voor kinderen. Scholen, ouders maar ook Stichting Leergeld geven aan dat de kosten die tegenwoordig gemaakt worden substantieel hoger zijn dan pakweg 4 jaar geleden. En dat ouders soms met hun handen in het haar zitten om de kosten op te hoesten. 

Individuele inkomenstoeslag 

Tot slot vroeg de fractie in de commissie ook nog aandacht voor de individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is een mooie maatregel om mensen steun te bieden die lastig rond kunnen komen. Uit de praktijk heeft de fractie echter signalen gehoord dat het deze gelden direct worden doorgevoerd om schulden af te betalen. De fractie heeft de reactie van de wethouder gevraagd en vroeg ook naar de mogelijkheid om de inkomenstoeslag direct toe te voegen aan het U-pastegoed. Dit wordt verder uitgezocht.

Fiets

Tot slot vroeg Pim Steenbergen ook om de mogelijkheden voor een fietsbank, omdat de fiets als een van de eerste levensbehoeften in Utrecht kan worden gezien. Utrechters die minder te besteden hebben, zien niet altijd mogelijkheden om een nieuw rijwiel te kopen. Steenbergen riep op om de komst van de Vuelta als gelegenheid te gebruiken om een fietsbank te introduceren: Utrecht als fietsstad van formaat. Wethouder Linda Voortman komt daar in het eerste kwartaal van 2019 op terug.

« Terug

Reacties op 'Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.