Programmabegroting 2018

Raadzaal2vrijdag 09 november 2018 13:22

Op 8 november gaf de gemeenteraad goedkeuring aan de begroting voor 2019, de eerste begroting waarin de ambities van de coalitie van ChristenUnie, D66 en GroenLinks doorklinken. 

Fractievoorzitter Rachel Streefland gaf in haar bijdrage aan het debat het college van burgemeester en wethouders duidelijke doelen mee. “De begroting is duidelijk, voor veel goede zaken is nu geld. Maar veel van de plannen moeten nog goed uitgewerkt worden. We verwachten van het college dat die plannen echt gerealiseerd gaan worden.”  

Daarbij vroeg Streefland ook om ruimte voor zingeving en bezinning. “Soms hebben mensen geen medicijnen nodig maar een luisterend oor, welzijn of dominee op recept. Daarom is het van belang om aan de veelgehoorde vraag van ouderen, namelijk praten in groepsverband over zingeving, gehoor te geven.” En in dat kader noemde ze ook dat bij ruimtelijke ordening hier al rekening mee kan worden gehouden: “Van de planvorming bij Leidsche Rijn hebben we geleerd dat we vanaf de start al rekening moeten houden met bijvoorbeeld plek voor religieuze initiatieven. Laten we die les toepassing bij onze nieuwe plannen, zoals de Merwedekanaalzone.” 

Ook de mooie plannen voor garantiebanen mag er van de ChristenUnie een tandje bij: “Maar liefst 233 mensen die een garantiebaan hadden, verloren deze weer dit jaar. Er kwamen in het eerste kwartaal van 2018 maar 13 banen bij. Hier moet de wethouder snel actie op ondernemen.” De door Streefland ingediende motie hierover kreeg steun van een ruime meerderheid van de gemeenteraad. 

Met andere partijen samen diende de ChristenUnie nog een aantal moties en amendementen in, die door het college werden overgenomen of door een meerderheid in de raad werden gesteund. Zo steunde de partij initiatieven om evenementen duurzamer te maken, bij nieuwbouw scherper te letten op de toegankelijkheid voor minder validen en een impuls te geven aan de aanpak van laaggeletterdheid, zodat ook zij goed mee kunnen doen in onze samenleving.

« Terug

Reacties op 'Programmabegroting 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.