Bestuurswissel: maak kennis met Joël en zwaai Mirte gedag!

Mirte en Joëlvrijdag 07 september 2018 10:12

Tijdens de volgende Algemene ledenvergadering wisselen Mirte en Joël. Mirte zwaait af als secretaris en Joël neemt die functie binnen het bestuur van haar over. De komende weken laten we je vast kennismaken met de opvolgers van het huidige bestuur. Lees verder!

Mirte, je stopt als bestuurssecretaris, waarom?
De afgelopen ruim 3,5 jaar heb ik me met veel plezier ingezet hier in Utrecht: ik heb een heleboel nieuwe, bevlogen mensen met een hart voor God en onze stad Utrecht leren kennen. Met zo’n groep mensen samenwerken voor je eigen stad is bijzonder en inspirerend. Maar: voor alles in een tijd. Afgelopen jaren heb ik me ingezet als bestuurslid en de komende jaren wil ik graag betrokken blijven, maar niet meer in het bestuur. De verkiezingscyclus in Nederland herhaalt zich weer na 4 jaar en het is voor mij een goed moment om het stokje door te geven. 

Waar kijk je het meest positief op terug?
De samenwerking als bestuur, de samenwerking tussen bestuur en fractie en de enorme inzet van vele leden en betrokkenen. Tijdens de verkiezingen begin dit jaar waren er zoveel mensen op de been om Utrecht te laten zien wie wij willen zijn voor de stad. Dat raakte mij en maakte mij enthousiast. Daarnaast hebben we de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen meer stemmen dan ooit gehaald en zijn we bovendien ingestapt - een mooie stapel eigen voorwaarden onder de arm - in een ambitieuze coalitie met een eigen wethouder. Samen hebben we ‘het verhaal van de ChristenUnie voor Utrecht’ (ons verkiezingsprogramma bij de gemeenteraadsverkiezingen) op de kaart gezet! De afgelopen jaren zijn ontzettend mooi geweest voor de ChristenUnie Utrecht.  

Wat wil je de ChristenUnie Utrecht de komende jaren meegeven? 
Investeer in je leden en je netwerk: dat is het echte goud waar je het op de spannende momenten van moet hebben. Daarnaast: blijf leuke dingen met elkaar doen als bestuur, fractie, leden en betrokkenen. Dat je als club plezier met elkaar hebt en een goede tijd met elkaar doorbrengt maakt je aantrekkelijk. En het allerbelangrijkste: blijf geloven dat Gods stem in ons werk door mag klinken. Het blijft mensenwerk, en misschien werkt God soms meer 'ondanks' dan 'dankzij' ons werk in Utrecht: des te meer reden om de komende jaren te blijven werken aan dit waardevolle verhaal voor Utrecht. 

Joël, kan je kort iets over jezelf vertellen?
Uiteraard: Sinds begin 2015 woon ik in Utrecht, maar voel mij ondertussen misschien al bijna 10 jaar thuis in onze mooie stad. Daarnaast werk ik in het dagelijks leven op station Utrecht Centraal bij NS Railcatering, en vind het ook nog een tof om in mijn vrije tijd te reizen, soms alleen en soms met een paar goede vrienden. 
En uiteraard hebben jullie mij het afgelopen jaar ook actief kunnen zien binnen het campagneteam van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. 

Wat betekent de ChristenUnie voor jou?
Tja, waar zal ik eens beginnen? Eigenlijk betekent de ChristenUnie best veel voor mij, ongeveer ergens in seizoen 2007/2008 werd ik op een christelijk evenement overgehaald om actief te worden voor PerspectieF (CU Jongeren) en vooral in de begin jaren heb ik veel geleerd van degene met wie ik samenwerkte. Ik heb er ook nog eens vrienden aan overgehouden. 
Dat maakte het voor mij in de loop der tijd ook logisch om binnen de ChristenUnie actief te worden, ik kan erg genieten van de diversiteit aan gelovigen die actief zijn binnen onze partij, maar hoop dat we de komende paar jaar nog veel meer daar te zien zal zijn in Utrecht. 

Joël, tot slot: Wat is je ambitie voor de ChristenUnie Utrecht? 
Misschien ben ik best wel ambitieus als 't gaat om wat ik met het bestuur zoal hoop te bereiken. Juist omdat we sinds juni onderdeel zijn van de nieuwe coalitie en omdat het aantal mensen wat op ons heeft gestemd afgelopen verkiezingen flink gegroeid is, heb ik het idee dat we niet achter over kunnen leunen. Met een mooie permanente 'campagne' hoop ik dat we de komende 4 jaar aan de slag kunnen als bestuur en fractie. Voor mij is ledengroei niet het belangrijkste, maar juist ook de ledenbetrokkenheid. Ik hoop dus dat we samen met onze leden en fractie veel voor de stad Utrecht mogen betekenen.