Stedin: constructieve partner of sta in de weg?

Energie-U Jandonderdag 06 september 2018 10:15

Utrecht is volop bezig om de omslag te maken van fossiele naar duurzame energie. Inwoners van onze gemeente, onder meer verenigd in Energie-U, werken aan projecten om de gemeentelijke doelen voor duurzame energie binnen bereik te brengen. In de praktijk blijkt echter dat niet alle partijen waarvan zij afhankelijk zijn hun afspraken nakomen.

Bij het postcoderoosproject Griftkwartier 2, waarbij door ruim 40 inwoners van Wittevrouwen zonnepanelen zijn gekocht, lagen deze panelen sinds 13 juli helemaal klaar om duurzame energie te produceren. Netbeheerder Stedin kwam echter tot drie keer toe haar afspraken niet na om een meter te plaatsen. Pas na media-aandacht die loskwam toen de ChristenUnie deze vragen voorbereidde, kwam Stedin over de brug en is de meter op 4 september alsnog geplaatst.

Benieuwd naar het project? Hier vind je een video-opname met de projectdeelnemer Corine Altena en raadslid Jan Wijmenga.

De ChristenUnie heeft begrepen dat ook bij eerdere projecten van Energie-U afspraken door Stedin niet of pas veel later dan afgesproken nagekomen worden. Dit leidt tot frustraties bij de initiatiefnemers en ook tot financiële schade doordat opgewekte stroom niet aan het net geleverd kan worden of niet geregistreerd wordt.

ChristenUnie-raadslid Jan Wijmenga: "Ik merk dat bij diverse projecten dat Stedin afspraken niet nakomt. Er zijn veel initiatieven op het gebied van duurzame energie in onze gemeente. Dat is positief. Dat Stedin zorgt voor vertraging vind ik niet acceptabel en daarom wil ik van de wethouder weten wat ze gaat doen om dat te verbeteren." 

Jan Wijmenga stelt vanmiddag vragen aan de wethouder om te voorkomen dat gedreven bewoners in de toekomst gehinderd worden door bureaucratie. Deze vragen vind je hier