'Een beetje lef, veel effect!'

Profielfoto Slootwoensdag 25 februari 2015 17:26

Na 2,5 jaar trouwe dienst verlaat fractiemedewerker Maarten van der Sloot het Utrechtse stadhuis. In deze jaren hield hij zich met allerlei onderwerpen in de stad bezig. 'Het werk voor een politieke partij is vrij uniek: je voert geen opdracht van een baas uit, maar je formuleert samen waar je met Utrecht naartoe wilt.'

Maarten, wat zijn de onderwerpen waar je je mee bezig hebt gehouden?

'In het begin hield ik me bezig met erg uiteenlopende portefeuilles, maar in de loop van de tijd ben ik me meer gaan focussen op de onderwerpen Jeugd en Sport. Omdat de jeugdzorg in transitie was, was het onderwerp Jeugd extra interessant. Ik heb het transitie- en transformatieproces vanaf het begin meegemaakt. Met name de zogenaamde kenniscafés die de gemeente organiseerde, vond ik erg interessant. Hier werd een podium gegeven aan cliënten en zorgaanbieders. Dan zie en hoor je echt om wie het gaat.'

Wat is leuk aan het werken in de gemeentepolitiek?

Ik heb zelf erg genoten van onze fractievergaderingen, omdat we op die momenten samen uitstippelden wat we de komende tijd zouden gaan doen. Het werk voor een politieke partij is vrij uniek: je voert geen opdracht van een baas uit, maar je formuleert samen waar je met Utrecht naartoe wilt. De fractievergadering is een belangrijk moment daarvoor. Ik vond het zelf erg leuk om tijdens de vergadering nieuwe ideeën op te werpen. Het gevaar is namelijk dat je in de politiek te veel de lijn volgt van de agenda die al door de ambtenaren is uitgezet. Door zelf bepaalde onderwerpen te agenderen, kun je af en toe ook het voortouw nemen. Dat kan bijvoorbeeld door schriftelijke vragen te stellen, of door meerdere keren aandacht te vragen voor bepaalde onderwerpen.

Welke onderwerpen bijvoorbeeld?

In de afgelopen tijd heb ik aandacht gevraagd voor bewegingsonderwijs op scholen en voor huisvesting voor zwerfjongeren. Die onderwerpen staan nu meer op de agenda, waardoor er achter de schermen gezocht wordt naar goede oplossingen. Ik heb ook een keer een motie geschreven over verkeersveiligheid. Die motie riep de gemeente op de verkeersveiligheid actiever te gaan meten. Niet een heel spannend politiek onderwerp, maar wel heel belangrijk: er vinden nog steeds veel ongelukken plaats, en deze hebben grote impact op gezinnen en nabestaanden. Doordat de motie is aangenomen, spreekt de gemeente uit dat ze mee gaat denken om nieuwe technieken te ontwikkelen om verkeersongelukken te voorkomen.

Zie je ooit nog een toekomst in de politiek voor je?

Misschien ooit in een klein dorpje. Ik vind het politieke werk fantastisch, maar ik zou toch niet kiezen voor het politieke leven in de grote steden of de Tweede Kamer. Dat betekent dat je veel avonden weg bent, ongezond eet, en heel wat van je privéleven moet opofferen. Ik vind het wel belangrijk om in mijn werk iets voor en met mensen te kunnen doen. Niet alleen maar typen, daar word ik ongelukkig van.

Wat is je opdracht voor de ChristenUnie in Utrecht?

Ga op zoek naar de plekken waar het níet goed gaat in de stad. Het stadhuis staat op een prachtige plek aan de Oudegracht en de meeste mensen die er rond lopen hebben een relatief comfortabel leven. Daarom is het mooi om de 'welvaartsbult' eens te verlaten en op zoek te gaan naar spannende plekken in de stad waar het minder goed gaat. De mensen waarmee het niet goed gaat, zullen zich namelijk niet vanzelf melden op het stadhuis. Het is de plicht van politici om juist hén op te zoeken. Een beetje lef kan al veel effect hebben!

« Terug

Reacties op ''Een beetje lef, veel effect!''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.