ChristenUnie: breng ongedocumenteerden in beeld

20140203-CU-Utrecht-3521vrijdag 04 juli 2014 15:45

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2014 heeft de ChristenUnie onder andere aandacht gevraagd voor ongedocumenteerden in Utrecht. Fractievoorzitter Maarten van Ooijen: ‘De inzet van mijn fractie is dat de overheid voor elke ongedocumenteerde in de stad het recht op bed, bad en brood waarborgt.’ Ook kwam de ChristenUnie met een voorstel voor een park op het Smakkelaarsveld, nu de eerder geplande ontwikkelingen daar geen doorgang hebben gevonden.

Ongedocumenteerden in beeld

Maarten van Ooijen complimenteerde de wethouder met de goede manier waarop een oplossing is gevonden voor de bewoners van de Toevlucht. ‘De problemen voor ongedocumenteerden in Utrecht zijn echter nog niet opgelost. Doordat hulporganisatie STIL een cliëntenstop heeft toegepast, dreigen veel van hen weer buiten te moeten slapen. Wij roepen het college dan ook op in beeld te brengen hoeveel ongedocumenteerden in problemen zullen komen.’ Het college heeft de motie overgenomen en gaf aan met STIL in gesprek te zijn.

Groen op het Smakkelaarsveld

De ChristenUnie verzocht het college verder om de optie van een park op het Smakkelaarsveld als voorkeursscenario uit te werken. Maarten van Ooijen: ‘In het Stationsgebied is behoefte aan een prettig verblijfsgebied, aan groen en ruimte. Daar hebben de bewoners ook voor gekozen, in het referendum van enkele jaren geleden. Op dit moment hebben we de mogelijkheid dit groen te organiseren, omdat de financiële problemen met deze nota zijn opgelost.’

Monumentale kerken op de tocht

Daarnaast riep Maarten van Ooijen het college op het stopzetten van de kerkenregeling met een jaar uit te stellen. ‘Volgens het huidige coalitieprogramma kunnen monumentale kerken vanaf 2015 geen aanspraak meer maken op subsidie voor onderhoud. Dat betekent dat het onderhoud van kerken flink op de tocht kan komen te staan. Met een jaar uitstel zullen de kerken zich kunnen voorbereiden op de nieuwe situatie. Bovendien kan er dan eerst een gefundeerde visie worden ontwikkeld. Kerken vervullen in onze stad tenslotte niet alleen een religieuze, maar ook een sociale en culturele functie.’ Over twee weken zal het voorstel van de ChristenUnie en het CDA in stemming worden gebracht. Ook over de overige moties en amendementen zal dan worden gestemd, onder andere over het voorstel van de ChristenUnie de bezuinigingen op het flexibel budget enigszins te repareren en het voorstel om het Huurteam breder in te zetten.

« Terug