Werkbezoek Platform WMO: Idealen in de Praktijk

maandag 04 maart 2013 13:30

Op maandag 4 maart zal er een werkbezoek plaatsvinden met het WMO Platform.  

· Hebben idealen nog waarde?

· Zijn begrippen als gemeenschapszin, mededogen, opmerkzaamheid nog bruikbaar als kompas voor beleidsontwikkeling?

· Hoe maak je idealen zichtbaar in de praktijk?

Steeds meer taken op het terrein van zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen worden naar gemeenten overgedragen. Maatregelen die gevolgen zullen hebben voor inwoners en maatschappelijke partners in de stad en zeker ook voor de gemeente zelf.

Voor het ontwikkelen van beleid op het sociale domein is het noodzakelijk om een vertaalslag te maken van idealen naar de eigentijdse praktijk. Eigen Kracht en Solidariteit verdienen verdieping en versterking om mensen echt te laten Meedoen naar vermogen. Hoe 'vertaal' je deze begrippen in beleid en uitvoering en hoe breng je het maatschappelijk effect in beeld? Waar liggen mogelijkheden en kansen?

De leden van het Platform Wmo zijn onafhankelijke deskundigen uit de Utrechtse praktijk, die de wethouder adviseren over Wmo onderwerpen en hoe inwoners daarbij betrokken zijn. In deze werkconferentie willen zij in gesprek met professionals uit het zorg- en welzijnsveld, met de Utrechtse politiek,met vertegenwoordigers van inwoners, belangengroepen en ambtenaren.

Namens de ChristenUnie zal Maarten van Ooijen bij dit werkbezoek aanwezig zijn.

« Terug

Reacties op 'Werkbezoek Platform WMO: Idealen in de Praktijk'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.